इलिरिया हे अमेरिकेच्या ओहायो राज्यातील छोटे शहर आहे. लोरेन काउंटीचे प्रशासकीय केन्द्र असलेल्या या शहराची लोकसंख्या २०१०च्या जनगणनेनुसार ५४,५३३ होती.

आय-९०आय-८० हे अमेरिकेतील दोन प्रमुख महामार्ग येथून इंडियानातील लेक स्टेशन पर्यंत जातात.