२००९ ऑस्ट्रेलियन ओपन - महिला एकेरी


मारिया शारापोव्हा ही मागच्या वर्षीची विजेती आहे. यावर्षी तिने स्पर्धा सुरू होण्याआधीच माघार घेतली.

गुणांकनसंपादन करा

Drawसंपादन करा

माहितीसंपादन करा

अंतिम फेऱ्यासंपादन करा

  उपांत्यपूर्व उपांत्य अंतिम फेरी
                                       
  १६    मॅरियन बार्तोली 3 0    
7    व्हेरा झ्वोनारेव्हा 6 6    
  7    व्हेरा झ्वोनारेव्हा 3 64    
  3    दिनारा साफिना 6 7    
3    दिनारा साफिना 6 4 6
  WC    येलेना डोकिच 4 6 4  
    3    दिनारा साफिना 0 3  
  2    सेरेना विल्यम्स 6 6  
       कार्ला सुआरेझ नव्हारो 2 2    
4    एलेना डिमेंटियेवा 6 6    
  4    एलेना डिमेंटियेवा 3 4  
  2    सेरेना विल्यम्स 6 6    
8    स्वेतलाना कुझ्नेत्सोव्हा 7 5 1
  2    सेरेना विल्यम्स 5 7 6  

Top Halfसंपादन करा

विभाग १संपादन करा

First Round   Second Round   Third Round   Fourth Round
1    यांकोविच 6 6    
     म्यूसबर्गर 1 3       1    यांकोविच 6 7    
     फ्लिप्केन्स 6 6          फ्लिप्केन्स 4 5    
     दि लॉस रियोस 3 2         1    यांकोविच 6 6    
     डेशी 6 6         26    सुगियामा 4 4    
Q    कुतुझोव्हा 3 0            डेशी 6 1 3
Q    दुब्वा 0 65     26    सुगियामा 1 6 6  
26    सुगियामा 6 7         1    यांकोविच 1 4  
24    बॅमर 3 1         16    बार्तोली 6 6  
     सफारोव्हा 6 6            सफारोव्हा 6 3 9  
     चेत्कोव्स्का 4 5          एराकोविच 1 6 7  
     एराकोविच 6 7              सफारोव्हा 6 2 1
Q    स्प्रेम 0 4         16    बार्तोली 3 6 6  
     पिरोंकोव्हा 6 6            पिरोंकोव्हा 5 2  
     साउथ 2 4     16    बार्तोली 7 6    
16    बार्तोली 6 6    

विभाग २संपादन करा

First Round   Second Round   Third Round   Fourth Round
10    पेत्रोव्हा 6 7    
     श्वेदोव्हा 3 63       10    पेत्रोव्हा 6 6    
     मिर्झा 6 6          मिर्झा 3 2    
     दोमाचौस्का 1 4         10    पेत्रोव्हा 6      
     नॅप 7 6              वोस्कोबोएव्हा 1 r    
WC    वेय्नर्ट 66 4            नॅप 4 1  
     वोस्कोबोएव्हा 6 3 6        वोस्कोबोएव्हा 6 6    
23    झावे 3 6 4       10    पेत्रोव्हा 5 4  
27    किरिलेन्को 0 4         7    झ्वेनारेवा 7 6  
     एरानी 6 6            एरानी 6 6    
     निकुलेस्कु 6 6          निकुलेस्कु 2 3    
Q    ओ'ब्रायन 4 4              एरानी 4 1  
     कॅमेरिन 3 6 3       7    झ्वेनारेवा 6 6    
     गॅलोविट्स 6 2 6          गॅलोविट्स 0 0  
     रायबारिकोव्हा 62 0     7    झ्वेनारेवा 6 6    
7    झ्वेनारेवा 7 6    

विभाग ३संपादन करा

First Round   Second Round   Third Round   Fourth Round
3    साफिना 6 6    
     कुद्रियाव्त्सेवा 3 4       3    साफिना 63 6 6  
     माकारोव्हा 1 7 6        माकारोव्हा 7 3 0  
     रेझाई 6 5 4       3    साफिना 6 6    
Q    श्रफ 4 1         25    कनेपी 2 2    
     मायर 6 6            मायर 3 1  
Q    दाते क्रुम 4 6 6   25    कनेपी 6 6    
25    कनेपी 6 4 8       3    साफिना 6 2 7
19    हंटुचोवा 7 6         15    कॉर्नेट 2 6 5
     डेलाका 611 4       19    हंटुचोवा 6 4 6  
     क्रेबास 2 6 5        योहानसन 3 6 3  
     योहानसन 6 1 7       19    हंटुचोवा 6 4 2
     पेट्कोविच 5 7 4       15    कॉर्नेट 4 6 6  
Q    वोर्ले 7 60 0r          पेट्कोविच 1 0  
     कोरित्सेवा 3 4     15    कॉर्नेट 6 6    
15    कॉर्नेट 6 6    

विभाग ४संपादन करा

First Round   Second Round   Third Round   Fourth Round
11    वॉझ्नियाकी 6 6    
     पीर 3 2       11    वॉझ्नियाकी 6 6    
     रुआनो पास्क्वाल 6 6          रुआनो पास्क्वाल 3 3    
     डुक मॅरिनो 3 2         11    वॉझ्नियाकी 6 1 2  
WC    डोकिच 6 3 6       WC    डोकिच 3 6 6  
     पाझेक 2 6 4     WC    डोकिच 6 64 6
     कियोथावाँग 1 7 1   17    चक्वेताद्झे 4 7 3  
17    चक्वेताद्झे 6 64 6       WC    डोकिच 7 5 8
29    क्लेबानोव्हा 7 7         29    क्लेबानोव्हा 5 7 6
     आर्व्हिडसन 5 5       29    क्लेबानोव्हा 6 3 6  
     कोहेन-अलोरो 6 6          कोहेन-अलोरो 1 6 2  
     झाहलावोव्हा स्ट्रिकोव्हा 3 4         29    क्लेबानोव्हा 7 65 6
     विकमायर 4 2         5    इव्हानोविच 5 7 2  
Q    ब्रियांती 6 6       Q    ब्रियांती 3 2  
     गोर्जेस 5 3     5    इव्हानोविच 6 6    
5    इव्हानोविच 7 6    

Bottom Halfसंपादन करा

विभाग ५संपादन करा

First Round   Second Round   Third Round   Fourth Round
6    व्हि विल्यम्स 6 6    
     कर्बर 3 3       6    व्हि विल्यम्स 6 3 5  
     सुआरेझ नव्हारो 7 6          सुआरेझ नव्हारो 2 6 7  
     व्हिंची 5 4              सुआरेझ नव्हारो 6 6    
Q    ऊडिन 1 4              मार्टिनेझ सांचेझ 1 4    
     अमानमुरादोव्हा 6 6            अमानमुरादोव्हा 2 4  
     मार्टिनेझ सांचेझ 7 6          मार्टिनेझ सांचेझ 6 6    
32    टॅनासुगर्ण 5 3              सुआरेझ नव्हारो 6 6  
21    मेदिना गॅरिग्वेस 6 7         21    मेदिना गॅरिग्वेस 3 2  
WC    हॉलँड 1 5       21    मेदिना गॅरिग्वेस 6 6    
     व्हेस्निना 4 6 1        कुआं 1 4    
     कुआं 6 4 6       21    मेदिना गॅरिग्वेस 6 6  
WC    मूर 1 6 9       12    पेनेटा 4 1    
WC    मॅकहेल 6 3 7     WC    मूर 4 1  
     सांतांजेलो 2 7 2   12    पेनेटा 6 6    
12    पेनेटा 6 5 6  

विभाग ६संपादन करा

First Round   Second Round   Third Round   Fourth Round
14    श्नायडर 2 6 6  
WC    म्लादेनोविच 6 4 2     14    श्नायडर 3 1    
     गाय्दोसोव्हा 1 7 4        राझानो 6 6    
     राझानो 6 62 6            राझानो 5 5    
     ह्सियेह 3 3         18    सिबुल्कोव्हा 7 7    
     चॅन 6 6            चॅन 0 2  
Q    शीपर्स 0 0     18    सिबुल्कोव्हा 6 6    
18    सिबुल्कोव्हा 6 6         18    सिबुल्कोव्हा 2 2  
30    वॉझ्नियाक 4 3         4    डिमेंटियेवा 6 6  
     लिसिकी 6 6            लिसिकी 3 4    
     स्टोसुर 7 7          स्टोसुर 6 6    
     झॅकोपालोव्हा 65 60              स्टोसुर 66 4  
     दुशेव्हिना 4 6 2       4    डिमेंटियेवा 7 6    
     बेनेसोव्हा 6 0 6          बेनेसोव्हा 4 1  
     बॅरॉइस 64 6 1   4    डिमेंटियेवा 6 6    
4    डिमेंटियेवा 7 2 6  

विभाग ७संपादन करा

First Round   Second Round   Third Round   Fourth Round
8    कुझ्नेत्सोव्हा 6 3 6  
     रोदियोनोव्हा 2 6 3     8    कुझ्नेत्सोव्हा 6 6    
     मलेक 7 6          मलेक 2 2    
     मोरिता 64 2         8    कुझ्नेत्सोव्हा 7 6    
     वैदिसोव्हा 2 1         31    अ बोन्डारेन्को 67 4    
     ब्रेमोंड 6 6            ब्रेमोंड 61 6 2
WC    रोगोव्स्का 7 3 2   31    अ बोन्डारेन्को 7 1 6  
31    अ बोन्डारेन्को 5 6 6       8    कुझ्नेत्सोव्हा 4    
22    झ्हेंग 6 6         22    झ्हेंग 1 r  
     पिन 3 3       22    झ्हेंग 7 5 6  
     सिर्स्टे 2 2          झिंक 60 7 3  
     झिंक 6 6         22    झ्हेंग 6 6  
     बिचकोव्हा 3 0              कॅ बोन्डारेन्को 2 2    
     दॉमिंगेझ लिनो 6 6            दॉमिंगेझ लिनो 5 5  
     कॅ बोन्डारेन्को 7 4 6        कॅ बोन्डारेन्को 7 7    
9    राद्वान्स्का 67 6 1  

विभाग ८संपादन करा

First Round   Second Round   Third Round   Fourth Round
13    अझारेन्का 6 6    
     क्वितोव्हा 2 1       13    अझारेन्का 4      
     गार्बिन 6 2 7        गार्बिन 1 r    
     पाव्ल्युचेंकोव्हा 4 6 5       13    अझारेन्का 6 6    
Q    बाल्टाचा 6 6         20    मॉरेस्मो 4 2    
     ग्रेनेफेल्ड 1 4       Q    बाल्टाचा 6 3 2
     गोवोर्त्सोव्हा 4 3     20    मॉरेस्मो 4 6 6  
20    मॉरेस्मो 6 6         13    अझारेन्का 6 2 r
28    श्याव्होने 64 1         2    से विल्यम्स 3 4  
     पेंग 7 6            पेंग 6 6    
     यागोस्तेरा विवेस 6 1 2   Q    करातांतचेव्हा 4 0    
Q    करातांतचेव्हा 2 6 6            पेंग 1 4  
     याकिमोव्हा 3 7 3       2    से विल्यम्स 6 6    
     डुल्को 6 5 6          डुल्को 3 5  
WC    युआन 3 2     2    से विल्यम्स 6 7    
2    से विल्यम्स 6 6    
मागील:
-
२००९ ग्रँड स्लॅम स्पर्धा
पुढील:
फ्रेंच ओपन