शहर पीर (१ मे, इ.स. १९८७ - ) ही इस्रायेलची टेनिस खेळाडू आहे.

शहर पीर
देश इस्रायल ध्वज इस्रायल
जन्म जेरुसलेम
शैली उजव्या हाताने, दोन-हाती बॅकहॅंड
एकेरी
प्रदर्शन 412–276
दुहेरी
प्रदर्शन 189–175
शेवटचा बदल: ऑक्टोबर २०११.