टेनिस हा दोन ते चार खेळाडूंनी खेळण्याचा मैदानी खेळ आहे. टेनीस हा मैदानी खेळ आहे.हा खेळ टेनीस बॅट व चेंडुच्या साहायाने खेळला जातो.

टेनिसचे क्ले कोर्ट

टेनिस हा खेळ ऑलिम्पिक मध्ये खेळला जातो.टेनिस हा एक रॅकेट खेळ आहे . =By Shreyash garud