कार्ला सुआरेझ नव्हारो

कार्ला सुआरेझ नव्हारो
Suarez Navarro US16 (16) (29862666085).jpg
देश स्पेन ध्वज स्पेन
जन्म लास पाल्मास दि ग्रॅन कॅनरिया
शैली उजव्या हाताने, एकहाती बॅकहॅंड
एकेरी
प्रदर्शन 516–345
दुहेरी
प्रदर्शन 137–120
शेवटचा बदल: ऑक्टोबर २०११.


कार्ला सुआरेझ नव्हारो