अराव्हाने रझाई
Aravane Rezai 2007 Australian Open womens doubles R1.jpg
देश साचा:देश माहिती फ्रान्स, इराण
जन्म सेंत-एत्येन
शैली उजव्या हाताने, दोन-हाती बॅकहॅंड
एकेरी
प्रदर्शन 287–212
दुहेरी
प्रदर्शन 9–29
शेवटचा बदल: ऑक्टोबर २०११.


अराव्हाने रेझाई