पॅटी श्नायडर
देश स्वित्झर्लंड ध्वज स्वित्झर्लंड
जन्म बासल
शैली डाव्या हाताने, दोन-हाती बॅकहॅंड
एकेरी
प्रदर्शन 669–430
दुहेरी
प्रदर्शन 230–245
शेवटचा बदल: ऑक्टोबर २०११.