व्हर्जिनी राझानो
देश फ्रान्स ध्वज फ्रान्स
जन्म दिजाँ
शैली उजव्या हाताने, दोन-हाती बॅकहॅंड
एकेरी
प्रदर्शन 407–376
दुहेरी
प्रदर्शन 60–88
शेवटचा बदल: ऑक्टोबर २०११.


व्हर्जिनी राझानो