विकिपीडिया:निर्वाह

सुयोग्य चित्र वापरा प्रकल्प
सर्वसामान्य माहिती. (संपादन · बदल)
हा विकिपीडिया निर्वाह मराठी विकिपीडिया प्रकल्पांचे आवश्यक आणि महत्वपूर्ण काम सुरळीत चालत राहावे म्हणून किमान स्वरूपाचा पाठबळ पुरवणे असा आहे. अर्थात यात प्रत्येक शक्य सभासदाचे योगदान अपेक्षीत आहेच.

हे सुद्धा पहा