विकिपीडिया:मुखपृष्ठ सदर लेख नामनिर्देशन/निर्वाचित२००९

सुयोग्य चित्र वापरा प्रकल्प
सर्वसाधारण माहिती. (संपादन · बदल)

निवड झालेले लेख संपादन

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुक २००९‎ संपादन

  पाठिंबा - अभय नातू
  पाठिंबा - V.narsikar

थोडे लाल दुवे आहेत ते काढावयास हवेत.बाकी लेख उत्तम आहे.

  पाठिंबा - maihudon

स्पेन संपादन

  • लेख नाव:स्पेन - ऑक्टोबर १, २००९
  पाठिंबा - अजयबिडवे
  पाठिंबा - अभय नातू

- शक्य तितक्या लालदुव्यांपासून लेख तयार केले जावे.

  पाठिंबा - सुभाष राऊत

गणपती संपादन

  • लेखनाव: गणपती - ऑगस्ट महिन्यासाठी - ३ ऑगस्ट, २००९
  पाठिंबा - अभय नातू
  पाठिंबा - सुभाष राऊत
  पाठिंबा - padalkar.kshitij
  पाठिंबा - v.narsikar

वासुदेव बळवंत फडके‎ संपादन

  पाठिंबा - अभय नातू
  पाठिंबा - सुभाष राऊत

एव्हरेस्ट संपादन

  पाठिंबा - अभय नातू
  पाठिंबा- संदर्भ व चित्रांमध्ये बद्दल हवेत. - सुभाष राऊत
  पाठिंबा - अजयबिडवे

नागपूर संपादन

  पाठिंबा - अभय नातू
  पाठिंबा - सुभाष राऊत
  पाठिंबा - अजयबिडवे

प्लूटो संपादन

  पाठिंबा - अभय नातू
  पाठिंबा - Dakutaa
  पाठिंबा - सुभाष राऊत

बराक ओबामा संपादन

  पाठिंबा - अभय नातू
  पाठिंबा - सुभाष राऊत

ए.टी.आर. ७२ संपादन

  पाठिंबा - अभय नातू

सशर्त - भारतीय रेल्वेनंतर हा लेख मुखपृष्ठ सदर व्हावा.

  पाठिंबा - अजयबिडवे
  पाठिंबा - Dakutaa