विकिपीडिया:मराठी संकेतस्थळे परस्पर सहकार्य प्रकल्प

सुयोग्य चित्र वापरा प्रकल्प
सर्वसाधारण माहिती. (संपादन · बदल)
विविध मराठी आभासी अनुदिनी संकेतस्थळांमध्ये परस्पर स्रोतांच्या देवाण घेवाणी करता सहकार्य प्रस्थापित करणे . मनोगत,मायबोली, याहू ग्रुप्स व इतरत्र संकेतस्थळांवरची प्रताधिकार नसलेली किंवा मुक्त माहिती विकिपीडियावर संकलित करणे व त्या माहितीचे #विकिकरण करणे असे या प्रस्तावित प्रकल्पाचे स्वरूप आहे.

सहभागी सदस्य

संपादन

सदस्य माहिती चौकट (साचे)

संपादन

विकिपीडिया वर

संपादन

{{मनोगती}}

हे खालीलप्रमाणे दिसेल:

मी मनोगत संकेतस्थळाचा सदस्य आहे.


मनोगत वर

संपादन

मनोगत वर जरा क्लिष्टपणे चौकट टाकता येते. जिथे चौकट टाकायची तिथे "HTML फेरफार" करून हे टाका:

<div style="border: 2px solid rgb(0, 43, 184); width: 240px;"><table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="background: rgb(0, 43, 184); color: white; font-size: 16pt;">विकि</td><td style="color: rgb(0, 43, 184);">मी <a href="http://mr.wikipedia.org">मराठी विकिपीडिया</a> चा सदस्य आहे</td></tr></tbody></table></div>

विकिमी मराठी विकिपीडिया चा सदस्य आहे

आणि जरा सोपी:

<div style="border: 2px solid rgb(0, 43, 184); padding: 3px; color: rgb(0, 43, 184); width: 240px; text-align:center;">मी <a href="http://mr.wikipedia.org">मराठी विकिपीडिया</a> चा सदस्य आहे</div>

मी मराठी विकिपीडिया चा सदस्य आहे

उदाहरण म्हणून हे पान पाहा.

Yahoo Email Signature

संपादन

Making Yahoo Email Signature is like we do at 'Manogat'जिथे चौकट टाकायची तिथे "HTML फेरफार" करून हे टाका:

To support promostion of Marathi Wikipedia further, please do add 'Me Marathi Wikipediachaa Sadsya aahe' Template to your email signature in following way (Here it is explained for 'Yahoo mail') :-
  • Select 'Options' Tab on top right hand side corner of your Yahoo Email
  • It will take you to screen of mail options ;there please select 'Signature' option
  • at the screen of 'Signatures' do select 'Color and Graphics' tab
  • Then click select View HTML source and then copy paste following


<div style="border: 2px solid rgb(0, 43, 184); width: 240px;"><table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="background: rgb(0, 43, 184); color: white; font-size: 16pt;">विकि</td><td style="color: rgb(0, 43, 184);">मी <a href="http://mr.wikipedia.org">मराठी विकिपीडिया</a> चा सदस्य आहे</td></tr></tbody></table></div>

विकिमी मराठी विकिपीडिया चा सदस्य आहे

आणि जरा सोपी:

<div style="border: 2px solid rgb(0, 43, 184); padding: 3px; color: rgb(0, 43, 184); width: 240px; text-align:center;">मी <a href="http://mr.wikipedia.org">मराठी विकिपीडिया</a> चा सदस्य आहे</div>

मी मराठी विकिपीडिया चा सदस्य आहे

उदाहरण म्हणून हे पान पाहा.

  • Again deselect View HTML source ;It will show the color Marathi Template signature same like which is attached to this email.It is much similler which we added on Manogat recently.
  • Those who succeed adding on non yahoo emails please share the procedure with a new sub section here

सदस्यांकडून सूचना

संपादन

विषयवार माहितीचे सूचीकरण

संपादन

शुद्धीकरण, संकलन

संपादन

विकिकरण

संपादन

एक पेक्षा जास्त संकेतस्थळांवर कार्यरत सदस्याकरिता "सदस्य माहिती चौकट(साचे)" तयार करून ती वापरण्यास सदस्यांना प्रोत्साहित करणे ,सदस्यांकडून सूचना संकलित करणे,विषयवार माहितीचे दुव्यांसहीत सुचीकरण,शुद्धीकरण, संकलन,स्थलांतरण ,संदर्भीकरण इत्यादी प्रकल्प परस्पर सहकार्याने तडीस नेणे . या किंवा अशा बाबींचा यात समावेश करावा असे वाटते. तरी उत्साही सदस्यांनी आपला सहभाग संबंधित विकिपीडिया प्रकल्प पानावर नोंदवावा हि नम्र विनंती.

संदर्भीकरण

संपादन

हेसुद्धा पहा

संपादन