विकिपीडिया:चरित्र प्रकल्प

मराठी विकिपीडियावर व्यक्तिचरित्रपर लेखांचा संग्रह वाढावा या साठी हा प्रकल्प सुरू करण्यात येत आहे.

या प्रकल्पाचा समन्वय करण्यासाठीचे हे मध्यवर्ती पान आहे.

  विकिपीडिया प्रकल्पांची सूची

 

  विकिपीडिया प्रकल्प मध्यवर्ती केंद्र

 

  विकिपीडिया प्रकल्पांसाठी मार्गदर्शक