विकिपीडिया:चित्रशिल्पकला प्रकल्प

सुयोग्य चित्र वापरा प्रकल्प
सर्वसाधारण माहिती. (संपादन · बदल)
उद्देश

संपादन

मराठी विकिपीडियावरील चित्रशिल्पकला प्रकल्प चा उद्देश चित्रकला/शिल्पकला, चित्रकलेतील/शिल्पकलेतील विविध शैल्या, चळवळी, तंत्रे, माध्यमे, चित्रकार/शिल्पकार याबबतचे लेख लिहिणे आहे.

सहभागी सदस्य

संपादन

आकारास आलेले लेख

संपादन

काम चालू असलेले लेख

संपादन

विस्तारावयाचे प्रस्तावित लेख

संपादन

नवीन प्रस्तावित लेख

संपादन

प्रकल्पातील मासिक सदर (featured article) म्हणून निवडले गेलेले लेख

संपादन

अजून एकही नाही.