विकिपीडिया:धूळपाटी

आगरी बोलीची गोरी माजे आगरी बोलीन हाये मदावानी गोरी आगरी बोलीची गोरी, चला चाखू थोरी थोरी गोर शबदांचं धन, वारवरिलांचं देनं वारवरिलांचं देनं, मोप दाटलं भाषेन आगरीन बोलाला रं नका लाजू पोरा – पोरी ll १ ll आगरी शबूद हे मोती, कसं व्हटावर येती कसं व्हटावर येती, जसं झांजूर वाजती कालजाचा ठाव झेती, कसं घुसती जिवारी ll २ ll आपले म्होरचे पिऱ्हीला, वारसा यो चालवला वारसा यो चालवला, सांगा आगरीन लिवाला जापू आपले बोलीला, इथं कनाची रं चोरी ll ३ ll शब्दांचे मोती हार, आगरीचा शिनगार आगरीचा शिनगार, सा

  • उजव्या कोपऱ्यात:::>:::::::>:::::::>::::::::::::>::::::::::>::::::::::::>::::::>::::::::>::::::::::::::>:::::::::::::१) इथे उजव्या कोपऱ्यातटिचकी मारा (क्लिक करा)
  • उजव्या कोपऱ्यात:::>:::::::>:::::::>::::::::::::>::::::::::>::::::::::::::::::::::::२अ) या उजव्या कोपऱ्यात,इथेवर किबोर्डचे अतीछोटे चित्र येईल त्यावर क्लिककरा
  • उजव्या कोपऱ्यात:::>:::::::>:::::::>::::::::>२ब) हे वाचताना क्लिक करण्याच्या आत चित्रचिन्ह गेले तर पुन्हा क्लिक करा,आठवणीने चित्रचिन्हावर क्लिककरा
  • उजव्या कोपऱ्यात:::>:::::::>:::::::>::::::::>:::::>::::::::::>:::::::::::: ३) आणि मग अक्षरांतरण पर्याय निवडा,इन्स्क्रिप्टची सवय असल्यास मराठी लिपी निवडा


    • हि(?) ":>:" बाण चिन्हे तुमचे उजवी कडे लक्ष जावे आणि चिन्हावर चटकन टिचकी मारता यावी म्हणून उजवी कडे टिचकवण्यास सांगते.टायपींग साठी या :>: बाण चिन्हांची आवश्यकता नाही.
    • कंट्रोल + एम ने सुद्धा मराठी निवडू शकता; अथवा आपण आपल्या आवडीची इतर युनिकोड टंकन पद्धती वापरू शकता.


  • मराठीत लिहिणे जमले नाही तर :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::४)तुमची नेमकी कन्फ्युजन्स आम्हाला सांगा

स्वातंत्र दिवस १५ ऑगस्ट २०१५ साठी आपला शुभेच्छा संदेश (केवळ मराठीतून) नोंदवासंपादन करा