विकिपीडिया:समाज मुखपृष्ठ/सदस्यचौकट साचे

सुयोग्य चित्र वापरा प्रकल्प
जनरल माहिती. (संपादन · बदल)सदस्यांना स्वत:बद्दल अधिक माहिती/वर्णन सहज देता यावी असा सदस्य साचांचा उद्देश्य असतो.यात मूळ किंवा सध्याचे राहण्याचे शहर प्रदेश किंवा देश , आपल्याला अवगत असलेल्या भाषां प्रभूत्वानूसार, स्वत:चे महाविद्यालय इत्यादी बद्दल्चे साचे कल्पक पणे बनवून स्वत:च्या सद्स्य पानावर लावता येतील.अशा सर्व साचांचे वर्गीकरण वर्ग:सदस्यचौकट साचे येथे होते.

भाषेप्रमाणे विकि संपादक साचे

संपादन
भाषा महिरपी कंसासहीत साचा तुमच्या सदस्यपानावर जतन करा असा दिसेल
मराठी {{सकोबो|mr|मराठी|'''मराठी'''}}
mr मराठी
हे सदस्य मराठी बोलू शकतात.


संकेतस्थळ सदस्यत्व साचे

संपादन
संकेतस्थळ महिरपी कंसासहीत साचा तुमच्या सदस्यपानावर जतन करा असा दिसेल
मनोगती {{साचा:सदस्यचौकट मनोगती}}
मी मनोगत संकेतस्थळाचा सदस्य आहे.


विविध समर्थन साचे

संपादन
समर्थन महिरपी कंसासहीत साचा तुमच्या सदस्यपानावर जतन करा असा दिसेल
फायरफॉक्स {{साचा:सदस्यचौकट फायरफॉक्स}}
ही व्यक्ती मराठी विकिपीडियासाठी मोझिला फायरफॉक्स वापरते.महाराष्ट्र राजकारण शिवसेना {{साचा:सदस्यचौकट महाराष्ट्र राजकारण}}
  ही व्यक्ती महाराष्ट्रातल्या पुढील राजकीय पक्षांची समर्थक आहे.

-शिवसेना - महाराष्ट्र एकीकरण समिती - -महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना- -महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष -

विविध शैक्षणिक संस्थेचे विद्यार्थी/महाविद्यालय साचे

संपादन
समर्थन महिरपी कंसासहीत साचा तुमच्या सदस्यपानावर जतन करा असा दिसेल
वालचंद अभियांत्रिकी सांगली महाविद्यालयाची आजी/माजी विद्यार्थी/विद्यार्थिनी {{साचा:सदस्यचौकट वालचंद सांगली}}
  ही व्यक्ती वालचंद अभियांत्रिकी महाविद्यालयाची आजी/माजी विद्यार्थी/विद्यार्थिनी आहे.

विविध शैक्षणिक संस्थेचे शिक्षक प्राध्यापक /महाविद्यालय साचे

संपादन
समर्थन महिरपी कंसासहीत साचा तुमच्या सदस्यपानावर जतन करा असा दिसेल
साचा:शालेय शिक्षक शिक्षिका {{साचा:शालेय शिक्षक शिक्षिका}} साचा:शालेय शिक्षक शिक्षिका
साचा:महाविद्यालयीन शिक्षक शिक्षिका {{साचा:महाविद्यालयीन शिक्षक शिक्षिका}} साचा:महाविद्यालयीन शिक्षक शिक्षिका
साचा:महाविद्यालयीन प्राध्यापक {{साचा:महाविद्यालयीन प्राध्यापक}} साचा:महाविद्यालयीन प्राध्यापक
साचा:विद्यापीठ प्राध्यापक {{साचा:विद्यापीठ प्राध्यापक}}
' हे सदस्य एका विद्यापीठातील किंवा उच्च शिक्षण संस्थेतील प्राध्यापक आहेत.


साचा:संशोधक {{साचा:संशोधक}} साचा:संशोधक

वर्ग:सदस्यचौकट साचे