साचा:सदस्यचौकट मनोगती

मी मनोगत संकेतस्थळाचा सदस्य आहे.
{{सदस्यचौकट मनोगती|टोपणनाव=तमुक}} हा साचा तमुक ऐवजी स्वत:चे मनोगत संकेतस्थळावरील टोपणनाव भरून विकिपीडियावरील तुमच्या सदस्य पानावर चढवावा म्हणजे बाजूला दिल्याप्रमाणे चौकट आपल्या सदस्य पानावर होईल.

हा साचा वापरला की ते पान आपोआप मनोगती विकिसदस्य या श्रेणीत वर्गीकृत होईल.