विकिपीडिया:प्रतिपालक


प्रतिपालक हे सदस्य आहेत ज्यांना सर्व विकिमीडिया प्रकल्पात प्रवेश आहे.

पूर्ण माहितीकरिता Stewards पहा.

तक्रार नोंद करण्यास Stewards' noticeboard वापरा.


हेसुद्धा पहा

संपादन
विकिपीडिया प्रचालकांच्यापुढे विकिपीडिया अधिकारी(प्रशासक/Bureaucrats) पुढे विकिपीडिया प्रतिपालक(Steward) अशी पदावली असते.