विकिपीडिया:प्रतिपालक


Broom icon.svg
या लेखाचे शुद्धलेखन किंवा/आणि मराठी व्याकरण मराठी विकिपीडियासाठी अनुकूल नाही. कृपया लेख तपासून शुद्धलेखन करावे. हा साचा अशुद्धलेखन किंवा/आणि मराठी व्याकरणविषयक चुका आढळल्यास वापरला जातो. नेहमी होणाऱ्या चुकांबद्दल या पानावर माहिती आहे. या संबंधी अधिक चर्चा करायची असल्यास अथवा काही शंका/ प्रश्न असल्यास कृपया चर्चापान वापरावे.


Wikimedia steward Icon.svg

प्रतिपालक हे सदस्य आहेत ज्यांना सर्व विकिमीडिया प्रकल्पात प्रवेश आहे.

पूर्ण माहितीकरिता Stewards पहा.

तक्रार नोंद करण्यास Stewards' noticeboard वापरा.


हेसुद्धा पहासंपादन करा

विकिपीडिया प्रचालकांच्यापुढे विकिपीडिया अधिकारी(प्रशासक/Bureaucrats) पुढे विकिपीडिया प्रतिपालक(Steward) अशी पदावली असते.