हे पृष्ठ एखाद्या विशिष्ट पानाशी, (किंवा एखाद्या विशिष्ट वर्गात असणाऱ्या पानांशी), जोडलेल्या पानांवरील बदल दर्शविते.एखाद्या वर्गातील पाने पाहाण्यासाठी तो वर्ग लिहा आपल्या निरीक्षणसूचीत ही पाने ठळक दिसतील.

अलीकडील बदलांसाठी पर्याय मागील | | | १४ | ३० दिवसांतील ५० | १०० | २५० | ५०० बदल पाहा.

प्रवेश केलेले सदस्य लपवा | अनामिक सदस्य लपवा | माझे बदल लपवा | सांगकामे(बॉट्स) दाखवा | छोटे बदल लपवा | दाखवा पान वर्गीकरण | दाखवा विकिडाटा
०३:०३, १ डिसेंबर २०२३ नंतर केले गेलेले बदल दाखवा.
 
 
 
पृष्ठ नाव:
लघुरूपांची यादी:
वि.डा.
विकिडाटा संपादन
(नवीन पानांची यादी हे सुद्धा पहा)
छो
$1 - छोटे बदल
सां
$1 - सांगकामे(बॉट्स)
(±१२३)
या पानाचा आकार इतक्या बाइटस् ने बदलला
Temporarily watched page

२९ नोव्हेंबर २०२३

  • छो विकिपीडिया १३:०४ +५,३१३संतोष गोरे चर्चा योगदान(Akash murkunde (चर्चा) यांनी केलेले बदल Khirid Harshad यांच्या आवृत्तीकडे पूर्वपदास नेले.) खूणपताका: उलटविले मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन प्रगत मोबाईल संपादन
  • विकिपीडिया ११:४६ −५,३१३Akash murkunde चर्चा योगदान(सागवानचि काही वैशिष्टे पाहूया.... जात: 🌱बरमा टिशु कल्चर सगवान🌱 1वर्षात १२ ते १८ फुट उंच वाढते. जनावरे खात नाहीत. मनुष्यबळ जास्त लागत नाही. बारामहीने लागवड करता येते. फांदी नाही एकच खोड व एकच मुळ ( सोठमुळ) पाणी कमी लागते. दोन वर्षात २० ते २२ फुट वाढ होते. २ वर्ष ग्यारींटी व सर्विस. लागवड अंतर ८x९ = १ एकरात मध्ये ६०० रोपे बसतात. शेतीमध्ये किंवा बांधानी धुऱ्यांनी लाऊ शकता. शेती कंपाऊड साठी योग्य. कुठलेही अंतर पिक घेऊ शकता. रोप ओर्डर प्रमाने घरपोहच मिळतील. उत्पादन ८ ते ९ वर्षानी. ८ वर्षात १ झाडापासु) खूणपताका: Reverted अविश्वकोशीय वर्णनात्मकता ? मोठा मजकुर वगळला ? ईमोजी दृश्य संपादन मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन

२४ नोव्हेंबर २०२३