Archives
जुन्या चर्चा येथे आहेत
पासून पर्यंत
चर्चा १ (Archive 1)
चर्चा २ (Archive 2)
चर्चा ३ (Archive 3)
चर्चा ४ (Archive 4) जुलै २८, २००६
चर्चा ५ (Archive 5) जुलै २८, २००६ ऑक्टोबर २२, २००६
चर्चा ६ (Archive 6) ऑक्टोबर २३, २००६ नोव्हेंबर ९, २००६
चर्चा ७ (Archive 7) नोव्हेंबर ९, २००६ जानेवारी ३, २००७
चर्चा ८ (Archive 8) जानेवारी ३, २००७ मार्च २७, २००७
चर्चा ९ (Archive 9) मार्च २७, २००७ जून २७, २००७
चर्चा १० (Archive 10) जून २७, २००७ ऑक्टोबर २९, २००७
चर्चा ११ (Archive 11) ऑक्टोबर २९, २००७ डिसेंबर १९, २००७
चर्चा १२ (Archive 12) डिसेंबर १९, २००७ मार्च ३, २००८
चर्चा १३ (Archive 13) मार्च ३, २००८ मार्च २५, २००८
चर्चा १४ (Archive 14) मार्च २५, २००८ जून १६, इ.स. २००८
चर्चा १५ (Archive 15) जून १६, २००८ फेब्रुवारी १०, इ.स. २००९
चर्चा १६ (Archive 16) फेब्रुवारी १०, २००९ ऑगस्ट ३१, इ.स. २००९
चर्चा १७ (Archive 17) ऑगस्ट ३१, इ.स. २००९ ऑक्टोबर १२, इ.स. २००९
चर्चा १८ (Archive 18) ऑक्टोबर १२, इ.स. २००९ जानेवारी ३, इ.स. २०१०
चर्चा १९ (Archive 19) जानेवारी ३, इ.स. २०१० जून ८, इ.स. २०१०
चर्चा २० (Archive 20) जून ८, इ.स. २०१० सप्टेंबर १३, इ.स. २०१०
चर्चा २१ (Archive 21) सप्टेंबर १२, इ.स. २०१० जुलै ९, इ.स. २०११
चर्चा २२ (Archive 22) जुलै ९, इ.स. २०१० नोव्हेंबर २२, इ.स. २०११
चर्चा २३ (Archive 23) नोव्हेंबर २२, इ.स. २०११ जून २, इ.स. २०१२
चर्चा २४ (Archive 24) जून २, इ.स. २०११ नोव्हेंबर २५, इ.स. २०१२
चर्चा २५ (Archive 25) नोव्हेंबर २५, इ.स. २०१२ जून २५, इ.स. २०१३
चर्चा २६ (Archive 26) जून २५, इ.स. २०१३ सप्टेंबर १, इ.स. २०१४
चर्चा २७ (Archive 27) सप्टेंबर २, इ.स. २०१४ नोव्हेंबर १६, इ.स. २०१५
चर्चा २८ (Archive 28) नोव्हेंबर १६, इ.स. २०१५ सप्टेंबर १४, इ.स. २०१६
चर्चा २९ (Archive 29) सप्टेंबर १४, इ.स. २०१६ मार्च २०, इ.स. २०१७
चर्चा ३० (Archive 30) मार्च २०, इ.स. २०१७ जून ३०, इ.स. २०१७
चर्चा ३१ (Archive 31) जुलै १, इ.स. २०१७ फेब्रुवारी २१, इ.स. २०१८
चर्चा ३२ (Archive 32) फेब्रुवारी २१, इ.स. २०१८ जुलै, इ.स. २०१८
चर्चा ३३ (Archive 33) जुलै, इ.स. २०१८ जानेवारी, इ.स. २०२०
चर्चा ३४ (Archive 34) जानेवारी, इ.स. २०२० १७ एप्रिल, इ.स. २०२१

माझ्यासाठीच्या आपल्या सूचना, प्रश्न, इ. येथे नोंदवा.

अनावश्यक चर्चा ??संपादन करा

नमस्कार, कृपया हे पहा येथे अनावश्यक पोस्ट्स येताहेत? यांचं काय करायचं, उडवायच्या का?

संतोष गोरे (💬 ) ००:१७, २२ एप्रिल २०२१ (IST)
 Goresm:
लक्षात आणून दिल्याबद्दल धन्यवाद.
हे पान वगळलेले दिसत आहे. पुन्हा असंबद्ध चर्चा आढळल्यास संपादकास चावडीवर जाण्याची सूचना द्यावी व अशी चर्चा घालवून द्यावी.
अभय नातू (चर्चा) ००:५२, २२ एप्रिल २०२१ (IST)
ठीक आहे. -: संतोष गोरे (💬 )

कुठुन सुरु करुसंपादन करा

मी english wikipedia मधे सम्पादन् कर्तो | मराठी माझि मात्रुभाशा आहे| मला ह्य विकिपीडिआ वर कुथुन् सुरुअत् करु | where is FAQ ? Where to ask for help:getting started -- Parnaval (चर्चा) १८:३६, २६ एप्रिल २०२१ (IST)

 Parnaval:,
तुम्ही हे पाहिले आहेत का? याशिवाय काही प्रश्न असल्यास येथे विचारू शकता.
अभय नातू (चर्चा) ०४:०७, २७ एप्रिल २०२१ (IST)

नितीन बानुगडे नावाचा लेख आपण का हटवला कळू शकेल का?संपादन करा

नितीन बानुगडे पाटील या लेखावरील सर्व माहिती अधिकृत होती तरी आपण तोच हटवला आहे असे दिसते. कृपया स्पष्टीकरण द्यावे.

हे पहा

अधिकृत माहिती म्हणजे काय याचे स्पष्टीकरण द्यावे. या पानावर सतत स्पॅमिंग होत असल्याचे दिसून आलेले आहे. -- अभय नातू (चर्चा) ०६:१८, ६ मे २०२१ (IST)++

सादर केलेली माहिती हि सर्व स्वतः त्यांच्या कडून घेण्यात आलेली आहे तसेच ती त्यांच्या अधिकृत सोसीअल account वरती उपलब्ध आहे . काही गोष्टी ची पूर्ण माहिती नसेल तर पूर्ण आढावा घेऊन कृती करावी .. नमस्कार

अधिकृत

स्वतः दिलेली माहिती अधिकृत होत नाही. त्रयस्थ, निष्पक्ष स्रोतातील बातमीचा संदर्भ ग्राह्य आहे.
स्वतःच्याच सोसीअल account वरील माहिती तर मुळीच ग्राह्य नाही
विकिपीडियावरील संकेतांची पूर्ण माहिती नसेल तर पूर्ण माहिती करुन घेऊल लेखन करावे.
धन्यवाद.
अभय नातू (चर्चा) २२:३९, १३ जून २०२१ (IST)

लेख हटवल्या बदलसंपादन करा

मोहनराव पालवे नावाचा लेख आपण का हटवला कळू शकेल का? Amitamitdd (चर्चा) २१:०९, १५ मे २०२१ (IST)

मोहनराव पालवे लेखात दिलेल्या माहितीवरुन त्याची उल्लेखनीयता विश्वकोशीय नसल्याने हा लेख हटवला.
अभय नातू (चर्चा) २२:१७, १६ मे २०२१ (IST)

पुनर्निर्देशनसंपादन करा

सर माझा आर्टिकल वर पुनर्निर्देशन का केले आहे -- Rupa D patil

 Rupa D patil:,
कोणता लेख?
अभय नातू (चर्चा) १६:३४, २५ मे २०२१ (IST)

वेस्ट इंडीज १९ वर्षांखालील क्रिकेट संघसंपादन करा

सर, विकिपिडियावर cr19|WIN साचा टाकल्यावर थेट वेस्ट इंडीजच्या मुख्य संघाच्या लेखाकडे पान जाते, वेस्ट इंडीज १९ वर्षांखालील संघाचा दुवा पाहिजे ना तेथे? कृपया आपण दुरुस्त करुन द्यावे. Aditya tamhankar, (चर्चा), ९ जून २०२१, २२:०५ भारतीय प्रमाणवेळ

 Aditya tamhankar:,
  वेस्ट इंडीज
  भारत
काम थोडेसे किचकट आहे. सलग वेळ काढून २-३ दिवसांत बदल करतो.
  झाले.
अभय नातू (चर्चा) ०७:३९, ११ जून २०२१ (IST)

पानांच्या नावात बदल करणेसंपादन करा

अस्ताद काळे, समांतर (दूरदर्शन मालिका), वाघेर्य, कोण होईल मराठी करोडपती, लिंकन मेमोरियल या पानांचे अनुक्रमे आस्ताद काळे, समांतर (वेब सिरीज), वाघेऱ्या, कोण होणार करोडपती, लिंकन स्मारक अशा नावात कृपया बदल करण्यात यावा. Mhatre Akash (चर्चा) १०:०५, १० जून २०२१ (IST)

 Mhatre Akash: वाघेऱ्या, कोण होणार करोडपती या दोन पानांची नावे बदलून झाली.

संतोष गोरे (💬 ) १०:५३, १० जून २०२१ (IST)

कृपया कृष्णा कोंडके या पानाचे देखील नाव बदलून दादा कोंडके असे करावे म्हणजे पान शोधताना अडचण होणार नाही. Mhatre Akash (चर्चा) १५:४८, ११ जून २०२१ (IST)

काही अपवाद सोडता मराठी विकिपीडियावर व्यक्तीच्या अधिकृत नावाने लेख असतात. इतर नावे आणि टोपणनावांपासून पुनर्निर्देशन असल्यामुळे पान शोधताना अडचण होत नाहीच.
अभय नातू (चर्चा) ०४:४३, १३ जून २०२१ (IST)

Translation notification: VisualEditor/Newsletter/2021/Juneसंपादन करा

Hello अभय नातू,

You are receiving this notification because you signed up as a translator to मराठी, गुजराती आणि हिंदी on Meta. The page VisualEditor/Newsletter/2021/June is available for translation. You can translate it here:

The priority of this page is medium. The deadline for translating this page is 2021-06-20.

This short newsletter is good news about posting comments on wiki. You can try out the "Discussion tools" in the Beta Features here at Meta-Wiki, too: Special:Preferences#mw-prefsection-betafeatures. Thank you!

Your help is greatly appreciated. Translators like you help Meta to function as a truly multilingual community.

You can change your notification preferences.

Thank you!

Meta translation coordinators‎, ०५:४६, १६ जून २०२१ (IST)

जाहिरातसंपादन करा

नमस्कार, कृपया हे पहा सदरील सदस्यास दोन वेळा सूचना देण्यात आलीय. हे महाशय सतत त्यांचे वैयक्तिक संकेतस्थळ आणि त्यावरील माहिती नकल डकव करत आहेत. -: संतोष गोरे (💬 ) ०९:२४, २१ जून २०२१ (IST)