Archives
जुन्या चर्चा येथे आहेत
पासून पर्यंत
चर्चा १ (Archive 1)
चर्चा २ (Archive 2)
चर्चा ३ (Archive 3)
चर्चा ४ (Archive 4) जुलै २८, २००६
चर्चा ५ (Archive 5) जुलै २८, २००६ ऑक्टोबर २२, २००६
चर्चा ६ (Archive 6) ऑक्टोबर २३, २००६ नोव्हेंबर ९, २००६
चर्चा ७ (Archive 7) नोव्हेंबर ९, २००६ जानेवारी ३, २००७
चर्चा ८ (Archive 8) जानेवारी ३, २००७ मार्च २७, २००७
चर्चा ९ (Archive 9) मार्च २७, २००७ जून २७, २००७
चर्चा १० (Archive 10) जून २७, २००७ ऑक्टोबर २९, २००७
चर्चा ११ (Archive 11) ऑक्टोबर २९, २००७ डिसेंबर १९, २००७
चर्चा १२ (Archive 12) डिसेंबर १९, २००७ मार्च ३, २००८
चर्चा १३ (Archive 13) मार्च ३, २००८ मार्च २५, २००८
चर्चा १४ (Archive 14) मार्च २५, २००८ जून १६, इ.स. २००८
चर्चा १५ (Archive 15) जून १६, २००८ फेब्रुवारी १०, इ.स. २००९
चर्चा १६ (Archive 16) फेब्रुवारी १०, २००९ ऑगस्ट ३१, इ.स. २००९
चर्चा १७ (Archive 17) ऑगस्ट ३१, इ.स. २००९ ऑक्टोबर १२, इ.स. २००९
चर्चा १८ (Archive 18) ऑक्टोबर १२, इ.स. २००९ जानेवारी ३, इ.स. २०१०
चर्चा १९ (Archive 19) जानेवारी ३, इ.स. २०१० जून ८, इ.स. २०१०
चर्चा २० (Archive 20) जून ८, इ.स. २०१० सप्टेंबर १३, इ.स. २०१०
चर्चा २१ (Archive 21) सप्टेंबर १२, इ.स. २०१० जुलै ९, इ.स. २०११
चर्चा २२ (Archive 22) जुलै ९, इ.स. २०१० नोव्हेंबर २२, इ.स. २०११
चर्चा २३ (Archive 23) नोव्हेंबर २२, इ.स. २०११ जून २, इ.स. २०१२
चर्चा २४ (Archive 24) जून २, इ.स. २०११ नोव्हेंबर २५, इ.स. २०१२
चर्चा २५ (Archive 25) नोव्हेंबर २५, इ.स. २०१२ जून २५, इ.स. २०१३
चर्चा २६ (Archive 26) जून २५, इ.स. २०१३ सप्टेंबर १, इ.स. २०१४
चर्चा २७ (Archive 27) सप्टेंबर २, इ.स. २०१४ नोव्हेंबर १६, इ.स. २०१५
चर्चा २८ (Archive 28) नोव्हेंबर १६, इ.स. २०१५ सप्टेंबर १४, इ.स. २०१६
चर्चा २९ (Archive 29) सप्टेंबर १४, इ.स. २०१६ मार्च २०, इ.स. २०१७
चर्चा ३० (Archive 30) मार्च २०, इ.स. २०१७ जून ३०, इ.स. २०१७
चर्चा ३१ (Archive 31) जुलै १, इ.स. २०१७ फेब्रुवारी २१, इ.स. २०१८
चर्चा ३२ (Archive 32) फेब्रुवारी २१, इ.स. २०१८ जुलै, इ.स. २०१८
चर्चा ३३ (Archive 33) जुलै, इ.स. २०१८ जानेवारी, इ.स. २०२०
चर्चा ३४ (Archive 34) जानेवारी, इ.स. २०२० १७ एप्रिल, इ.स. २०२१
चर्चा ३५ (Archive 35) १७ एप्रिल, इ.स. २०२१ १७ जानेवारी, इ.स. २०२२
चर्चा ३६ (Archive 36) १७ जानेवारी, इ.स. २०२२ २० फेब्रुवारी, इ.स. २०२३

माझ्यासाठीच्या आपल्या सूचना, प्रश्न, इ. येथे नोंदवा.

Article requests?

संपादन

Hello! I am interested in seeing if there are Marathi speaking Wikipedians interested in making a Marathi article on en:Japanese School of Mumbai , which is a school for Japanese children in Mumbai. Is there a place where I can put article requests, or is there a way to contact Wikipedians who may be interested?

Thank you, WhisperToMe (चर्चा) ०४:१२, १६ एप्रिल २०२३ (IST)Reply

Translation notification: Movement Charter

संपादन

Hello अभय नातू,

You are receiving this notification because you signed up as a translator to हिंदी on Meta. The page Movement Charter is available for translation. You can translate it here:

The priority of this page is medium.


Your help is greatly appreciated. Translators like you help Meta to function as a truly multilingual community.

You can change your notification preferences.

Thank you!

Meta translation coordinators‎, १७:२८, १८ मे २०२३ (IST)

Translation request

संपादन

Hello.

Can you create the article en:Laacher See, which is the third most powerful volcano in Europe after Campi Flegrei and Santorini, in Marathi Wikipedia?

Yours sincerely, Multituberculata (चर्चा) २२:२८, १२ जून २०२३ (IST)Reply

भाषा-विषयी लेखक

संपादन

नमस्कार!

तुम्ही श्रेण्यांवर काम करत असल्याने, मला वाटले की मी हे येथे लिहावे.

वर्ग:इंग्लिश भाषी लेखक हा इंग्लिश / इंग्रजी भाषेत लिहीणाऱ्या लेखकांसाठी असावा. तर वर्ग:इंग्लिश लेखक हा इंग्लिश लोकांमधील जे लेखक आहे (कोणत्याही भाषेतले) त्यांच्यासाठी असावा.

उदा. पीटर केरी (कादंबरीकार) हे "ऑस्ट्रेलियन" आहे आणि "इंग्लिश भाषी लेखक"; पण ते इंग्लिश व्यक्ती नाही. जर तुम्हालाही असेच वाटत असेल तर आपण वर्गाच्या पानांवर असे स्पष्टीकरण लिहायला हवे ज्यामुळे सदस्य गोंधळून जाणार नाही.

तसेच, सर्वसाधारणपणे, मराठी विकिपीडियावर अनेक श्रेणी बरोबर बनवल्या जात नाहीत. धर्माध्यक्ष (चर्चा) ०९:२८, २० जून २०२३ (IST)Reply

@Dharmadhyaksha:
नमस्कार
इंग्लिश लेखक हा वर्ग इंग्लिशमध्ये लिहिणाऱ्या लेखकांसाठी वापरलेला बरोबर आहे. यात इंग्लिश (भाषेत लिहिणारे) लेखक असे अध्याह्रत आहे. हेच मराठी लेखक, जपानी लेखक यांसाठीही लागू होते.
इंग्लिश बोलणारे आणि इतर भाषांमध्ये (किंवा इंग्लिशमध्येही) लिहिणाऱ्या लेखकांसाठी इंग्लिश भाषक लेखक असा वर्ग करावा. यात इंग्लिश बोलणारे लेखक असा अर्थ ध्वनित होतो. हा इंग्लिश व्यक्ती वर्गापेक्षा वेगळा आहे कारण बिगर-इंग्लिश व्यक्तीसुद्धा इंग्लिश बोलणारे (आणि तिसऱ्याच भाषेत लिहिणारे) असू शकतात!
हाच नियम इतर भाषांसाठीही असावा.
एकूण वर्गवारीबद्दलचे तुमचे निरीक्षण बरोबर आहे. अनेक लेखक आपल्या मतांनुसार वर्ग तयार करीत असतात. त्यावेळी ते असलेली वर्गवारी विचारात घेत नाहीत किंवा योग्य लॉजिक लावून असे वर्ग तयार करतीलच असे नाही. जुने संपादक त्यात वेळोवेळी बदल करुन सुधारणा करीत असतात परंतु याला अधिक जोर देणे गरजेचे आहे.
यासाठी एक नियमावली तयार करता येईल. यासाठी तुम्ही पुढाकार घेतलात तर अनेक लेखक मदतीस येतीलच.
तुमच्या मराठी विकिपीडियावरील योगदानाबद्दल धन्यवाद!
अभय नातू (चर्चा) १०:४४, २० जून २०२३ (IST)Reply
माझ्या मते फक्त दोनच श्रेणी असाव्यात:
१. इंग्रजी भाषेत लिहिणाऱ्या लेखकांची.
 • याचे नाव असू शकते: "इंग्रजी-भाषेतील लेखक" (मूळ लेख - इंग्रजी. ह्या श्रेणीच्या नावाचे सुत्र असे आहे: "{भाषेचे नाव}-भाषेतील लेखक" )
२. जे लोक इंग्रजी वंशाचे आहेत आणि व्यवसायाने लेखक आहेत. ह्यात वंश आणि राष्ट्रीयत्व पण येणार.
 • याचे नाव असू शकते: "इंग्लिश लेखक" (मूळ लेख - इंग्लिश लोक. ह्या श्रेणीच्या नावाचे सुत्र असे आहे: "{वंशाचे/राष्ट्राचे नाव} लेखक")
"लेखक"+"इंग्रजी बोलणारे लोक" असा कोणताही वर्ग असू नये. लेखक कोणत्या भाषेत बोलू शकतो हे महत्त्वाचे नाही, परंतु तो कोणत्या भाषेत लिहितो हे महत्त्वाचे आहे; जे आपल्या १ल्या प्रकारच्या श्रेणीत येत आहे. धर्माध्यक्ष (चर्चा) ११:३६, २० जून २०२३ (IST)Reply
माझा संदेश वर्गीकरणात काय असू शकते हे विषद करण्याचा होता.
आपला मतभेद {भाषा} {लेखक} याचा अर्थ {भाषा} बोलणारा {लेखक} कि {भाषा} वापरुन लिहिणारा {लेखक} असा आहे.
{भाषा} वापरुन लिहिणारा {लेखक} हे अधिक योग्य आहे कारण --
 1. हे सुटसुटीत आहे -- काका कालेलकर गुजराती लेखक होते असे म्हणल्यावर ते गुजरातीमध्ये लिहित असल्याचे ध्वनित होते. कालेलकर हे मूळ मराठी (व्यक्ती) असले आणि मराठी (सुद्धा) बोलत असले तरी त्यांनी बहुतांश लेखन गुजरातीमध्ये केले. तुमच्या मतानुसार यांचे वर्गीकरण गुजराती भाषेमध्ये लिहिणारे लेखक असे होईल.
 2. हे वापरात आहे -- काका कालेलकर गुजराती भाषेतून लिहिणारे लेखक होते असे ऐकीवात नाही.
असो. तुमच्या मतामागे कारण काय आहे हे तुम्ही लिहिलेत तर तुमचा युक्तिवाद समजणे सोपे होईल.
अभय नातू (चर्चा) १०:२२, २१ जून २०२३ (IST)Reply

Translation notification: WWC2023/Scholarship

संपादन

Hello अभय नातू,

You are receiving this notification because you signed up as a translator to मराठी, गुजराती आणि हिंदी on Meta. The page WWC2023/Scholarship is available for translation. You can translate it here:

The priority of this page is medium. The deadline for translating this page is 2023-10-22.

this page is available for translating, you can start working on it

Your help is greatly appreciated. Translators like you help Meta to function as a truly multilingual community.

You can change your notification preferences.

Thank you!

Meta translation coordinators‎, ०३:११, २७ जून २०२३ (IST)

Need your input on a policy impacting gadgets and UserJS

संपादन

Dear interface administrator,

This is Samuel from the Security team and I hope my message finds you well.

There is an ongoing discussion on a proposed policy governing the use of external resources in gadgets and UserJS. The proposed Third-party resources policy aims at making the UserJS and Gadgets landscape a bit safer by encouraging best practices around external resources. After an initial non-public conversation with a small number of interface admins and staff, we've launched a much larger, public consultation to get a wider pool of feedback for improving the policy proposal. Based on the ideas received so far, the proposed policy now includes some of the risks related to user scripts and gadgets loading third-party resources, best practices for gadgets and UserJS developers, and exemptions requirements such as code transparency and inspectability.

As an interface administrator, your feedback and suggestions are warmly welcome until July 17, 2023 on the policy talk page.

Have a great day!

Samuel (WMF), on behalf of the Foundation's Security team १७:३८, १० जुलै २०२३ (IST)Reply

मराठी शब्द

संपादन

नमस्कार,

cc: @संतोष गोरे @Khirid Harshad@Shantanuo

Spy film या इंग्रजी शब्दासाठी मराठीत प्रतिशब्द कोणता आहे, ते कृपया सांगावे. नसेल तर "हेरपट" बरोबर वाटतो का?

तसेच बऱ्याच इंग्रजी शब्दांना प्रतिशब्द सहजासहजी सापडत नाहीत. marathibhasha.org सारखी संकेतस्थळे देखील अनेक शब्द दाखवत नाहीत. यासाठी विकिपीडियावर चर्चेसाठी एखादी जागा आहे का, जिथे आवश्यक परभाषिक शब्दांसाठी विनंती करता येईल? धन्यवाद.

- अमर राऊत (चर्चा) २१:२२, २६ जुलै २०२३ (IST)Reply

@अमर राऊत:
हेरपट हाच जवळचा शब्द वाटतो.
प्रतिशब्दांसाठी वेगळे असे पान नाही परंतु विकिपीडिया:मदतकेंद्र येथे संदेश द्यावा.
अभय नातू (चर्चा)

Translation notification: Template:Movement Charter/Navbox

संपादन

Hello अभय नातू,

You are receiving this notification because you signed up as a translator to मराठी, गुजराती आणि हिंदी on Meta. The page Template:Movement Charter/Navbox is available for translation. You can translate it here:

The priority of this page is low.


Navigational template for Movement Charter, assist to translate to your language.

Your help is greatly appreciated. Translators like you help Meta to function as a truly multilingual community.

You can change your notification preferences.

Thank you!

Meta translation coordinators‎, १०:२१, २९ जुलै २०२३ (IST)

बॉटद्वारे बदल

संपादन

कृपया, खालील वर्गातील लेख नव्या वर्गात सांगकाम्याद्वारे स्थानांतरित करावे.

 1.   झाले. वर्ग:विसावे शतकातील वर्षेवर्ग:इ.स.च्या २० व्या शतकातील वर्षे
 2.   झाले. वर्ग:न्यू यॉर्कमधील काउंटीवर्ग:न्यू यॉर्क राज्यामधील काउंटी
 3.   झाले. वर्ग:वॉशिंग्टनमधील काउंटीवर्ग:वॉशिंग्टन राज्यामधील काउंटी
 4.   झाले. वर्ग:समुद्र किनार्याची चित्रेवर्ग:समुद्र किनाऱ्याची चित्रे
 5.   झाले. वर्ग:इमारती चित्रेवर्ग:इमारत चित्रे
 6.   झाले. वर्ग:खाण्याच्या वस्तू चित्रेवर्ग:खाद्य पदार्थाची चित्रे
 7.   झाले. वर्ग:भारतीय सैन्यवर्ग:भारताचे सैन्य

आणि खालील वर्गातील फक्त वर्षांचे वर्ग (उदा. वर्ग:इ.स. ४१४) नव्या वर्गात स्थानांतरित करावे.

 1.   झाले. वर्ग:इ.स.चे ५ वे शतकवर्ग:इ.स.च्या ५ व्या शतकातील वर्षे
 2.   झाले. वर्ग:इ.स.चे ६ वे शतकवर्ग:इ.स.च्या ६ व्या शतकातील वर्षे
 3.   झाले. वर्ग:इ.स.चे ७ वे शतकवर्ग:इ.स.च्या ७ व्या शतकातील वर्षे

Khirid Harshad (चर्चा) १८:३७, ३० जुलै २०२३ (IST)Reply

हे काम अपूर्ण राहिले आहे, म्हणून आठवण करुन दिली. Khirid Harshad (चर्चा) २२:५९, १० नोव्हेंबर २०२३ (IST)Reply
हे काम पुन्हा सुरू केले झाले आहे. आठवण करुन दिल्याबद्दल धन्यवाद.
अभय नातू (चर्चा) ०२:०३, ११ नोव्हेंबर २०२३ (IST)Reply
 1.   झाले. वर्ग:राजस्थानचे विधानसभा मतदारसंघवर्ग:राजस्थानमधील विधानसभा मतदारसंघ
 2.   झाले. वर्ग:गुजरात विधानसभा मतदारसंघवर्ग:गुजरातमधील विधानसभा मतदारसंघ
 3.   झाले. वर्ग:कर्नाटक विधानसभा मतदारसंघवर्ग:कर्नाटकमधील विधानसभा मतदारसंघ

Khirid Harshad (चर्चा) १०:११, २३ मार्च २०२४ (IST)Reply

 1.   झाले. वर्ग:फिल्मफेअर पुरस्कारवर्ग:फिल्मफेर पुरस्कार
 2.   झाले. वर्ग:फिल्मफेअर मराठी पुरस्कारवर्ग:फिल्मफेर मराठी पुरस्कार
 3.   झाले. वर्ग:फिल्मफेअर पुरस्कार विजेतेवर्ग:फिल्मफेर पुरस्कार विजेते

Khirid Harshad (चर्चा) ११:०२, ११ जुलै २०२४ (IST)Reply

Please check your uploads

संपादन

Hi! I noticed that some of your uploads do not have a good source, author and some also have no license.

For example:

 1. चित्र:मॉर्सचे तारयंत्र.jpg
 2. चित्र:महाराम११५.JPG
 3. चित्र:धामापूर तलाव.JPG
 4. चित्र:गगनबावडा घाट.JPG

Perhaps you can check and fix? --MGA73 (चर्चा) २३:४५, ३१ जुलै २०२३ (IST)Reply

@MGA73:
Thanks for your note.
Only the first one seemed to be missing license. I have corrected that one. The rest have a cc-by-sa-4.0 license.
अभय नातू (चर्चा) ०८:५६, १ ऑगस्ट २०२३ (IST)Reply
Thank you! There is no clear source/author on the files. Are you the photographer of all the files you uploaded and where you have added {{self}}? --MGA73 (चर्चा) १३:०७, १ ऑगस्ट २०२३ (IST)Reply

I made a list of all the files without a license:

 1. File:Church_of_England_Logo.gif
 2. File:Example.of.complex.text.rendering.svg
 3. File:Kolkata.jpg
 4. File:आंतरराष्ट्रीय_अंतराळ_स्थानक.jpg
 5. File:आर्मेरो.png
 6. File:कर्नाटक_राजमुद्रा.png
 7. File:ग्वादालकॅनाल_अमेरिकन_सैनिक.jpg
 8. File:जेएफके.jpg
 9. File:जॉन_लेनन.jpg
 10. File:टीजीव्ही.jpg
 11. File:नवव्या_हिवाळी_ऑलिंपिक_खेळांचे_मानचिह्न.png
 12. File:पोलिश_सैनिक.jpg
 13. File:फ्रांसिस्को_पिझारो.jpg
 14. File:भानौसे_मानचिह्न.jpg
 15. File:भारतातील_गुजरातचे_स्थान.PNG
 16. File:भारतातील_पुण्याचे_स्थान.png
 17. File:भारतातील_महाराष्ट्राचे_स्थान.PNG
 18. File:भारतातील_मुंबईचे_स्थान.png
 19. File:भारतीय_तोफखाना.jpg
 20. File:भावासे_मानचिह्न.jpg
 21. File:मालदीवचा_झेंडा.svg
 22. File:लीग_ऑफ_नेशन्स.png
 23. File:सिंधु_नदी.jpg
 24. File:सोवियेत_सैनिक_ड्नाइपर.jpg
 25. File:स्टालिनग्राड_सैनिक.jpg
 26. File:हेलिक्स_अंतरिक्षमेघ.jpg

It would be great if you could add a license and where you have the file from (link to a website or own photo). --MGA73 (चर्चा) १३:११, १ ऑगस्ट २०२३ (IST)Reply

परतावा

संपादन

आपण हे पृष्ठ परत करू शकता सुशोभन सोनू रॉय किंवा मी हे पृष्ठ पुन्हा तयार करू शकतो ? 2409:4060:2D84:A282:0:0:AD48:7002 ०१:१२, १ सप्टेंबर २०२३ (IST)Reply

@अभय नातू: जर मला उत्तर मिळाले तर मी चांगले असू शकते किंवा मी हे पृष्ठ पुन्हा तयार करू शकतो? मराठी वृत्तपत्रांमध्येही त्यांच्या बातम्या आहेत।
व्यक्ती उल्लेखनीय असल्यास लेख तयार करावा. त्यात व्यक्तिगत स्तुति किंवा ललितलेखनशैली घालू नये.
सनोंद प्रवेश (लॉग-इन) करुन संपादने केल्यास अधिक उत्तम.
धन्यवाद.
अभय नातू (चर्चा)

Translation notification: Template:Disambiguation

संपादन

Hello अभय नातू,

You are receiving this notification because you signed up as a translator to मराठी, गुजराती आणि हिंदी on Meta. The page Template:Disambiguation is available for translation. You can translate it here:

The priority of this page is low.


Widely used disambiguation template. Please assist to translate into your language.

Your help is greatly appreciated. Translators like you help Meta to function as a truly multilingual community.

You can change your notification preferences.

Thank you!

Meta translation coordinators‎, ०८:२३, १ सप्टेंबर २०२३ (IST)

सांगकाम्या

संपादन

नमस्कार सांगकाम्या या बॉट ने २६ सप्टेंबर २०२३ रोजी शिखर धवन या लेखात क्रिकेटपटू ऐवजी क्रिकेट खेळाडू असा बदल केला. परंतु हा बदल माहिती चौकट आणि वर्ग वर काम करून गेलाय. कृपया हे पहा, आता याप्रमाणे अजून कुठे कुठे चुकीची संपादने झाली आहेत हे माहीत नाही. कृपया तपासून दुरुस्ती करणे.- संतोष गोरे ( 💬 ) २२:१०, ४ ऑक्टोबर २०२३ (IST)Reply

लक्षात आणून दिल्याबद्दल धन्यवाद. सांगकाम्यालाच दुरुस्त्या करण्यास लावतो. -- अभय नातू (चर्चा) २२:१५, ४ ऑक्टोबर २०२३ (IST)Reply
ता.क. सोपा उपाय सापडला. इतरत्र दिसल्यास कळवावे. -- अभय नातू (चर्चा) २२:२२, ४ ऑक्टोबर २०२३ (IST)Reply
मला जर एखादा नविन सांगकाम्या बनवायचा असेल तर त्या बद्दल माहिती कुठे मिळू शकते? विक्रांत कोरडे (चर्चा) १४:१०, २७ ऑक्टोबर २०२३ (IST)Reply
@Vikrantkorde:
येथून सुरुवात करावी -- इंग्लिश विकिपीडियावरील लेख
अभय नातू (चर्चा) २३:२१, २९ ऑक्टोबर २०२३ (IST)Reply

Translation notification: WikiWomenCamp 2023

संपादन

Hello अभय नातू,

You are receiving this notification because you signed up as a translator to मराठी, गुजराती आणि हिंदी on Meta. The page WikiWomenCamp 2023 is available for translation. You can translate it here:


The deadline for translating this page is 2023-10-19.

It is an information page about the upcoming WikiWomenCamp.

Your help is greatly appreciated. Translators like you help Meta to function as a truly multilingual community.

You can change your notification preferences.

Thank you!

Meta translation coordinators‎, १६:४४, ६ ऑक्टोबर २०२३ (IST)

विकिपीडिया आशियाई महिना २०२३

संपादन
 

प्रिय विकिसदस्य,

विकिपीडिया आशियाई महिना हे विकीमेडियन्स द्वारा स्थापन केलेले एक वार्षिक अभियान आहे. हे अभियान मुख्यत्वे आशिया खंडातील देश आणि तेथील संस्कृती संबंधित विषयांवरील लेखांवर लक्ष केंद्रित करते. अनेक आशियाई व भारतीय विकिपीडिया समुदायांनी यात भाग घेतलेला आहे. आणि आमची अशी इच्छा आहे की आपण मराठी विकिपीडियावर आपले अमूल्य योगदान द्यावे.

प्रकल्प पृष्ठ येथे उपलब्ध आहे. आपण ही स्पर्धा जिंकल्यास आपण विकिपीडिया आशियाई दूत घोषित होऊन तुम्हाला सही केलेले प्रमाणपत्र मिळेल व एक अधिक पोस्टकार्ड मिळेल तसेच डिजीटल बार्नस्टार देखील प्राप्त करू शकता. अधिक माहितीसाठी प्रकल्प पृष्ठ तपासा. येथे आपली नोंदणी करा आणि हा दुवा वापरून आपला लेख सादर करा.

जर तुम्हाला कोणत्या मदतीची आवश्यकता असेल तर स्थानिक आयोजक संतोष गोरे , संदेश हिवाळे किंवा टायविन यांना संपर्क करावा.

धन्यवाद.

आयोजक विकिपीडिया आशियाई महिना २०२३
हा संदेश विकिपीडिया मदत चमू करिता विकिपीडिया:एकगठ्ठा संदेश प्रणाली सुविधा वापरून मराठी विकिपीडिया प्रचालकांमार्फत पाठविला गेला असण्याची संभावना आहे.

Files need a license

संपादन

Hi! You have uploaded some files without a valid license. You can see them at this link (search for your name or scroll down to 7 files). If you reply please ping me because I'm not active on this wiki. --MGA73 (चर्चा) २१:५४, १ जानेवारी २०२४ (IST)Reply

विकिडेटा माहितीचौकट

संपादन

नमस्कार! तुमच्या सांगकाम्यांनी बनवलेल्या नव्या लेखांमध्ये तुम्ही साचा:विकिडेटा माहितीचौकट पण जोडू शकतात का? नव्या सर्व लेखांमध्ये हा साचा असलेला बरा. धर्माध्यक्ष (चर्चा) १६:३९, ५ जानेवारी २०२४ (IST)Reply

The WMF Language team needs your feedback

संपादन

Hello अभय नातू,

I hope this message finds you well.

My name is Uzoma Ozurumba, a Community Relations Specialist supporting the WMF Language team. I am contacting you because I posted a message from the WMF Language team in your Wikipedia village pump to communicate our proposal to make the MinT with the IndicTrans2 model the default machine translation in Marathi Wikipedia.

We would appreciate your reading the message and giving us feedback on our proposal in the thread. You can also ask some of Marathi Wikipedia community members to read the message and let us know if they are okay with having MinT as the default translation in your Wikipedia.

Thank you so much for your feedback and help.

Best regards,

UOzurumba (WMF) (चर्चा) ०२:०८, १३ जानेवारी २०२४ (IST)Reply

Translation notification: Meta:Policies and guidelines

संपादन

Hello अभय नातू,

You are receiving this notification because you signed up as a translator to मराठी, गुजराती आणि हिंदी on Meta. The page Meta:Policies and guidelines is available for translation. You can translate it here:

The priority of this page is medium.


Index of policies and guidelines, useful to be translated into different languages for users.

Your help is greatly appreciated. Translators like you help Meta to function as a truly multilingual community.

To unsubscribe or to change your notification preferences for translations, please visit Special:TranslatorSignup.

Thank you!

Meta translation coordinators‎, १४:१५, १३ जानेवारी २०२४ (IST)

Translation notification: Meta:Babylon

संपादन

Hello अभय नातू,

You are receiving this notification because you signed up as a translator to गुजराती on Meta. The page Meta:Babylon is available for translation. You can translate it here:

The priority of this page is medium.


Your help is greatly appreciated. Translators like you help Meta to function as a truly multilingual community.

To unsubscribe or to change your notification preferences for translations, please visit Special:TranslatorSignup.

Thank you!

Meta translation coordinators‎, १६:२१, १८ फेब्रुवारी २०२४ (IST)

Attention

संपादन

Hi, I would like to draw your attention to a BRFA of my nomination, CampWiz Bot Nokib Sarkar (चर्चा) ०७:४६, २९ फेब्रुवारी २०२४ (IST)Reply

Translation notification: Wikimedia Foundation Board of Trustees

संपादन

Hello अभय नातू,

You are receiving this notification because you signed up as a translator to मराठी, गुजराती आणि हिंदी on Meta. The page Wikimedia Foundation Board of Trustees is available for translation. You can translate it here:

The priority of this page is medium.


Your help is greatly appreciated. Translators like you help Meta to function as a truly multilingual community.

To unsubscribe or to change your notification preferences for translations, please visit Special:TranslatorSignup.

Thank you!

Meta translation coordinators‎, १३:१४, २३ मार्च २०२४ (IST)

Translation notification: Fundraising/Translation

संपादन

Hello अभय नातू,

You are receiving this notification because you signed up as a translator to मराठी, गुजराती आणि हिंदी on Meta. The page Fundraising/Translation is available for translation. You can translate it here:

The priority of this page is low.


Your help is greatly appreciated. Translators like you help Meta to function as a truly multilingual community.

To unsubscribe or to change your notification preferences for translations, please visit Special:TranslatorSignup.

Thank you!

Meta translation coordinators‎, १९:४१, २५ एप्रिल २०२४ (IST)

Automatic edit filters have identified problematic content in your translation. Filter hit: स्व-प्रकाशित (ब्लॉग/वेब होस्ट)

संपादन

मी भाषांतर टूल वापरून इंग्रजी पानांचे मराठीत रुपांतरण करत असतो. काहीवेळेस मला "Automatic edit filters have identified problematic content in your translation. Filter hit: स्व-प्रकाशित (ब्लॉग/वेब होस्ट)" संदेश दिसतो आणि पानाचे प्रकाशन होत नाहे. बहुतेकदा blogger.com, blogspot.com असे काही संदर्भ काढले की वरील एरर निघून जाते. एका पानावर सध्या हीच एरर येत आहे. त्यांच्या सर्व संदर्भांच्या संकेतस्थाळाची मी निरिक्षण केले परंतु मला काही आक्षेपार्ह्य सापडले नाही. मला कसे काय कळू शकते की कुठला संदर्भ या एरर साठी जबाबदार आहे? विक्रांत कोरडे (चर्चा) १४:०७, १६ मे २०२४ (IST)Reply

@Vikrantkorde:
नेमके संदेशस्थळ कोणते आहे हे कळणे कठीण आहे परंतु कोणते ही स्व-प्रकाशित संकेतस्थळ (ब्लॉग/अनुदिनी सारखे) यासाठी कारणीभूत असतात.
यावेळी तुम्हाला सुचवित आहे की तुम्ही भाषांतरित केलेल्या बव्हंश लेखांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा अपेक्षित आहेत. यात शुद्धलेखन, व्याकरण तसेच इंग्लिश शब्दांचे लिप्यंतरण (भाषांतराऐवजी) दिसून येते.
पहिल्या दोन त्रुटी सुधारण्यास सोप्या आहेत तरी ते लेख तयार करतानाच सुधाराव्यात. इंग्लिश शब्दांना मराठी प्रतिशब्द आवर्जून वापरावेत. यात दोन गोष्टी लक्षात घ्याव्यात -- १. कठीण/अप्रचलित मराठी शब्द किंवा संस्कृतप्रचुर शब्द टाळावेत. २. कठीण/अप्रचलित इंग्लिश शब्दांसाठी मराठी प्रतिशब्द न सुचल्यास तेथे {{मराठी शब्द सुचवा}} हा साचा घालावा. इतर संपादक त्यांना माहिती असलेले शब्द बदलतील.
हे केल्याने भाषांतरित लेखांचा दर्जा मोठ्या प्रमाणात उंचावेल.
धन्यवाद
अभय नातू (चर्चा) २३:३०, १६ मे २०२४ (IST)Reply
@विक्रांत कोरडे यात यूट्यूब लिंक देखील असू शकते.- संतोष गोरे ( 💬 ) ०६:१२, १७ मे २०२४ (IST)Reply
उत्तर दिल्याबद्दल धन्यवाद. मी शर्मीन अली या लेखाचे भाषांतर करीत होतो. मी सगळे संदर्भ दुवे काढल्यानंतर मला कळले की "बाह्यदुवे" या मथळ्याखाली असलेले दुवे blogspot आणि wordpress या संकेतस्थळांशी निगडीत होते. ते दुवे काढल्यानंतर लेख प्रकाशित झाला.
यूट्यूब लिंक असेल तर चालते. वरील लेखात काही यूट्यूब लिंक आहेत.
पण हे फारच निराशाजनक होते की भाषांतर केलेला लेख प्रकाशित होत नाही आणि त्याचे कारणही कळत नाही. इंग्रजी विकिपिडियात तरी एखादे पान आहे का जे सांगते की "स्व-प्रकाशित संकेतस्थळ (ब्लॉग/अनुदिनी सारखे)" फिल्टर का येत होता? विक्रांत कोरडे (चर्चा) १४:२६, २० मे २०२४ (IST)Reply

Translation notification: Wikimedia Foundation Board of Trustees

संपादन

Hello अभय नातू,

You are receiving this notification because you signed up as a translator to मराठी, गुजराती आणि हिंदी on Meta. The page Wikimedia Foundation Board of Trustees is available for translation. You can translate it here:

The priority of this page is medium.


Your help is greatly appreciated. Translators like you help Meta to function as a truly multilingual community.

To unsubscribe or to change your notification preferences for translations, please visit Special:TranslatorSignup.

Thank you!

Meta translation coordinators‎, १०:४५, २७ मे २०२४ (IST)

Request writing about Isabelle de Charrière (Q123386)

संपादन

Hello सदस्य_चर्चा:अभय_नातू, Would you like to write about Isabelle de Charrière (Q123386) for the MR Wikipedia? It would be appreciated if it's done. Boss-well63 (चर्चा) २१:३३, १६ जून २०२४ (IST)Reply

Translation notification: Wikimedia LGBT+/Portal

संपादन

Hello अभय नातू,

You are receiving this notification because you signed up as a translator to मराठी, गुजराती आणि हिंदी on Meta. The page Wikimedia LGBT+/Portal is available for translation. You can translate it here:

The priority of this page is low.


Your help is greatly appreciated. Translators like you help Meta to function as a truly multilingual community.

To unsubscribe or to change your notification preferences for translations, please visit Special:TranslatorSignup.

Thank you!

Meta translation coordinators‎, १५:३३, ३० जून २०२४ (IST)

धन्यवाद

संपादन

माझ्या चुका सुधारल्याबद्दल धन्यवाद. तुम्ही कसे आहात? प्रशांत शिरसाठ (माझ्या बरोबर बोला!) ०१:३९, ७ जुलै २०२४ (IST)Reply

@Koolkrazy:,
मी ठीक आहे. तुमचे सतत योगदान पाहून आनंद झाला. असेच हे काम सुरू ठेवा आणि मदत लागल्यास निःसंकोच कळवा.
अभय नातू (चर्चा) ०१:४०, ७ जुलै २०२४ (IST)Reply
मला मदत हवी असल्यास मी तुमच्याशी नक्की संपर्क करेन प्रशांत शिरसाठ (माझ्या बरोबर बोला!) २१:५०, ७ जुलै २०२४ (IST)Reply