मुख्य मेनू उघडा

ठळक घटना आणि घडामोडीसंपादन करा

  • १८५२ - महात्मा फुले यांचा मेजर कँन्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली शिक्षण कार्याबद्दल सरकारी विद्याखात्याकडून सत्कार.

एकविसावे शतकसंपादन करा

जन्मसंपादन करा

मृत्यूसंपादन करा

प्रतिवार्षिक पालनसंपादन करा

बाह्य दुवेसंपादन करा