सदस्य चर्चा:अभय नातू/जुनी चर्चा २६

Active discussions

"तुमचे ष्ट आणि ष्ठ वरचे विवेचन वाचले. त्यातून माझ्या मनात एक प्रश्न निर्माण झाला की ष्टने अंत होणाऱ्या (संस्कृतोद्भव आणि इतरही) शब्दांमध्ये काही समान धागा आहे का? जसे सुष्ट, रुष्ट, अनिष्ट, इ."

सर्व ’ष्ठ’ संपले की मी ’ष्ट’कडे येणारच आहे. त्यावेळी आपल्या प्रश्नाला बहुधा उत्तर मिळेल, न मिळाल्यास पटेल असे वेगळे उत्तर देण्याचा प्रयत्न करीन....J (चर्चा) २१:५८, २८ जून २०१३ (IST)

नाव बदलण्या बाबतसंपादन करा

अभय, मला माझे विकिपीडियावरील सदस्यनाव बदलून 'पुष्कर पांडे' असे ठेवायचे आहे. हे कसे बदलावे हे कृपया सांगावे. माझे नाव बदलल्यानंतर मी केलीली संपादने चालली जातील का? व मला पुन्हा पहिल्यापासून सुरवात करावी लागेल का?.....Pushkar Pande (चर्चा) ९:४८, १५ सप्टेंबर २०१४ (IST)

धन्यवादसंपादन करा

अभय, आपले धन्यवाद. तुम्ही मला उत्तम प्रकारे मार्गदर्शन केले.....Pushkar Pande (चर्चा) ८:४०, ४ सप्टेंबर २०१४ (IST)

अडचणसंपादन करा

अभय, मी विकिपीडियावर नवीन सदस्य आहे तर तुम्ही कृपया मला पुढील गोष्टी सविस्तर पणे सांगाव्या. - एखाद्या लेखात चित्र कसे टाकावे?, पानाचे पुर्ननिर्देशन कसे करावे? व लेखाचे वर्गीकरण कसे करावे? Pushkar Pande (चर्चा) 2:12, 3 सप्टेंबर २०१४ (IST)

तक्रारसंपादन करा

अभय, अापण माझे इबोला हे पान का वगळले? कृपया कारण सांगावे.... Pushkar Pande (चर्चा) 1:18, 2 सप्टेंबर २०१४ (IST)

सांगकाम्यासंपादन करा

सांगकाम्यास फ्लॅग दिला हे बरे झाले. पण त्याचा नक्की उपयोग काय? - अभिजीत साठे (चर्चा) ११:००, ९ जुलै २०१३ (IST)

Article requests in Marathiसंपादन करा

Hi! Do you do article requests in Marathi? Thanks WhisperToMe (चर्चा) १०:३४, १० जुलै २०१३ (IST)

प्रस्तावित ऑनस्क्रीन किबोर्ड तपासण्यात सहाय्य हवेसंपादन करा

नमस्कार,

WMF चमू जून महिन्या पासून कार्यरत झालेल्या Universal Language Selector च्या माध्यमातून जे ऑनस्क्रीन किबोर्ड उपलब्ध करून देऊ इच्छितो आहे त्यात इनस्क्रीप्ट कळफलकाचा समावेश असणार आहे.mw:Help:Extension:UniversalLanguageSelector/Input methods/mr-inscript हा इन्स्क्रीप्ट कळफलक तपासून काही सुधारणा सुचवावयाच्या असल्यास बगझीलावर सुचवाव्यात अशी विनंती आहे.

माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) १७:००, १२ जुलै २०१३ (IST)


अत्यंत वाईट कळफलकसंपादन करा

त्या पानावर दिलेला कळफलक अत्यंत वाईट आहे. तो मराठीसाठी अजिबात उपयोगी नाही.

 • क्ष, ज्ञ, त्र, श्र आदीसांठी कळफलकांवर फुकट जागा घालवल्या आहेत. त्र, श्र ही मराठी मुळाक्षरे नाहीत. हा श्र कळफलकावर असल्याने, आजकाल सर्व छापील माध्यमांत तो वापरून, चतुःशृंगी हा शब्द चतुःश्रृंगी असला चुकीचे छापलेला दिसू लागला आहे. तेव्हा कळफलकावरून ’श्र’ची हकालपट्टी करा. त्याच्या ऐवजी ऋकार न जोडलेला शृ (किंवा ’र’ न जोडलेला श्र) असला तर त्याचा फायदा होईल.
 • क्ष, ज्ञ, त्र, श्र ही अक्षरे वेगळ्या मार्गानेही लिहिता येतात, त्यांसाठी कळफलकावर खास सोय नको.
 • महाराष्ट्र सरकारने फक्त मराठी शेंडीफोड्या ’श’ ला मान्यता दिली आहे, हिंदी टकलू ’श’ला नाही.. कळफलकावर हिंदी ’श’ बरोबर मराठी ’श’ची सोय हवी.
 • संस्कृत लिहिताना ’ख’ हे अक्षर, चपट्या उभ्या ’र’ शेजारी ’व’ आणि त्यांच्या डोक्यावर एक छोटी एकेरी शीर्षरेषा, असाच काढावा लागतो. हिंदी ख म्हणजे ’व’ला दुगाणी मारणारा’र’. या ’ख’ला’र’जोडता येत नाही, कारण त्यासाठी जागाच ठेवलेली नाही. त्यामुळे फक्त मराठीतच असलेले ख्रिस्त, खिश्चन, ख्रिस्ती या शब्दांतला ’र’ दिसत नाही. त्यामुळे मराठी/संस्कृत ’ख’ कळफलकावर असला पाहिजे.
 • पाऊण य. हे अक्षर ट्य, ठ्य, ड्य, ढ्य, आणि chhya काढताना लागते. त्या पानावर दिलेला कळफलक वापरून ही अक्षरे टंकता येत नाहीत. या पाऊण ’य’ ला कळफलकावर स्वतंत्र स्थान पाहिजे.
 • रफारासाठी स्वतंत्र की पाहिजे. त्याशिवाय नैर्‍ऋत्य, हविर्‌अन्न, कुर्‌आन,पुनर्‌ऐक्य असले मराठी शब्द अनुक्रमे ऋ, अ, आ, आणि ऐ वर रफार देऊन लिहिता येणार नाहीत.
 • जोडाक्षरे लिहिण्यासाठी उभ्या जोडणीची तसेच आडव्या जोडणीचे जोडाक्षरे या दोघांची सोय हवी.
 • व्यंजनाला र जोडण्याचे चारही प्रकार- रफार, चंद्रकोर, अक्षराच्या डावाकडे खाली जोडायची तिरपी रेघ, आणि ट, ठ, ड, ढ. छ यांना जोडण्यासाठी ’काकपादा’सारखा दिसणारा र ही चारही अक्षरे कळफलकावर हवीत.
 • ’अ’ची बाराखडी टंकता आली पाहिजे. सावरकरी ’र’ लिहिता आला पाहिजे. विसर्ग आणि कोलन हे वेगळे दिसले पाहिजेत.
 • मराठी ’र’ला बाहेरून गाठ असते, हिंदी’र’ आतल्या गाठीचा असतो. कळफलकावर मराठी ’र’ हवा.
 • हिंदीत फक्त क, ख, ग, ज, ड, ढ, फ, या अक्षरांना नुक्ता असू शकतो. मराठीत च आणि झ यांना नुक्त्याची गरज असते. ती सोय या कळफलकावर आहे असे मला वाटत नाही. या उलट काहीही कारण नसताना य़ हे नुक्ताधारी अक्षर आपल्या गळ्यात मारले आहे.
 • जर्मन उच्चार लिहिताना उम्लाउट ओ (Ö) हे अक्षर लिहिताना अर्ध्या ’अ’ला ’यॉ’ जोडावा लागतो. म्हणून कळफलकावर अर्धा अ (स्‍वरदंड नसलेला अ) असला पाहिजे. गरज पडल्यास ’अ’चाही पाय मोडता आला पाहिजे.
 • मराठी व्यंजने एका उभ्या आयतात बसतात, हिंदी चौरसात. त्यामुळे हिंदी अक्षरे फार लहान आकारात वाचणे जड जाते. त्यांच्या ’क’चेपोट पार जमिनीला लागलेले आहे असे वाटते. त्यामुळे ’क्र’लिहिल्यास त्यातला ’र’ दिसत नाही. जुन्या पद्धतीच्या ’क्र’मध्ये’त्र’ला उजव्या बाजूने अर्धा’क’ जोडलेला असे. तो तर संगणकतज्ज्ञांनी कधी पाहिलाच नसेल. त्या ’क्र’ चे पुनर्वसन करावे.
 • मराठी ल हा महाराष्ट्र सरकार मान्य आहे, हिंदी ’ल’ नाही. त्यामुळे तो लिहिण्याची सोय असली पाहिजे. ऌ या अक्षराची उंची आणि कळफलकावर असलेल्या हिंदी ’ल’ला ऋकार लावून बनणाऱ्या लृ ची उंची पहा.फरक दिसेल. ऌ हा स्वर आहे, आणि तो तसाच दिसला पाहिजे. त्यामुळे कॢ हे जोडाक्षरासारखे दिसता कामा नये.

वगैरे वगैरे.

या सर्व गोष्टी नवीन नाहीत. ’मनोगत’ या संकेतस्थळावर वापरले फॉन्ट्‌स, या सर्व मागण्या पुऱ्या करतात. ....J (चर्चा) २१:५६, १२ जुलै २०१३ (IST)

Translation notification: Admin activity review/2013/Notice to communitiesसंपादन करा

Hello अभय नातू,

You are receiving this notification because you signed up as a translator to मराठी, गुजराती आणि हिंदी on Meta. The page Admin activity review/2013/Notice to communities is available for translation. You can translate it here:


The deadline for translating this page is 2013-07-20.

This text will be used to inform communities which will be affected by the new global Admin activity review process which is carried out by stewards. You can also translate the page about the review itself. In order to ensure the global community understands what is happening, your translations will be very helpful.

Your help is greatly appreciated. Translators like you help Meta to function as a truly multilingual community.

Thank you!

Meta translation coordinators‎, ०७:२४, १६ जुलै २०१३ (IST)

Translation notification: Admin activity review/2013/Notice to communitiesसंपादन करा

Hello अभय नातू,

You are receiving this notification because you signed up as a translator to मराठी, गुजराती आणि हिंदी on Meta. The page Admin activity review/2013/Notice to communities is available for translation. You can translate it here:


The deadline for translating this page is 2013-07-20.

This text will be used to inform communities which will be affected by the new global Admin activity review process which is carried out by stewards. You can also translate the page about the review itself. In order to ensure the global community understands what is happening, your translations will be very helpful.

Your help is greatly appreciated. Translators like you help Meta to function as a truly multilingual community.

Thank you!

Meta translation coordinators‎, ०७:२६, १६ जुलै २०१३ (IST)

हे काय आहे?संपादन करा

हे काय आहे? मी काही मदत करू शकेन का ?..J (चर्चा) १६:५५, १६ जुलै २०१३ (IST) उदा०

મહત્વનું:પ્રબંધક સક્રીયતા સમીક્ષા

નમસ્કાર વૈશ્વિક સમુદાયની સંમતિથી "ખાસ હક્કો"(પ્રબંધક, રાજનૈતિક વગેરે) રદ કરવા નવી નીતિ અમલમાં લવાઈ (આ ચર્ચા બાબતે તમારા સમુદાયને જાણ કરવામાં આવી હતી). આ નીતિ અનુસાર નાના વિકિ પર કારભારીઓ પ્રબંધકોની સક્રીયતાની સ્થિતિને ચકાસી રહ્યા છે. અમારી જાણ અનુસાર, તમારી વિકિ પર નિષ્ક્રિય ખાતાના "ખાસ હક્કો" દૂર કરવા માટે કોઈ વિધિસર પદ્ધતિ નથી. તેનો મતલબ એવો થાય કે અહીં પ્રબંધક સક્રીયતા સમીક્ષા અનુસાર કારભારીઓ તે કામગીરી સંભાળશે.

આપણા નક્કી કર્યા અનુસાર નીચે પ્રમાણેના સભ્યો નિષ્ક્રીયતાના માપદંડમાં ખરા ઉતરે છે (બે વર્ષ સુધી કોઈ સંપાદન અથવા નોંધાયેલ કાર્યવાહી ન કરેલ હોય):

  સભ્ય ૧ (પ્રબંધક)
  સભ્ય ૨ (રાજનૈતિક, પ્રબંધક)
  ...

આવા સભ્યોને તેમના કેટલાક હક્કો અથવા તમામ હક્કો જાળવી રાખવા સમુદાયની ચર્ચા શરૂ કરવા ટૂંક સમયમાં જાણ કરવામાં આવશે. જો સભ્ય જવાબ ન આપે, તો પછી કારભારીઓ તેમના આ ખાસ હક્કો દૂર કરશે.

જોકે, તમે સમુદાય તરીકે તમારી પોતાની પ્રબંધક સક્રિયતા સમીક્ષા નીતિ અથવા પ્રક્રિયા ઘડવા માગતા હો જે વૈશ્ચિક પ્રક્રિયાને બદલે લાગુ થાય, નિષ્ક્રિય સભ્યો વિશે જુદો નિર્ણય લેવા માગતા હો અથવા તો આ પ્રમાણેની કોઈ નીતિ હોય જે અમે ચૂકી ગયા હોઈએ તો મહેરબાની કરીને ખાતે જાણ કરશો જેથી અમને તમારા વિકિ ખાતે હક્કોની સમીક્ષા સાથે આગળ ન વધીએ. આભાર, (સહી)


विकीवरील प्रबंधकांच्या सक्रियतेचे खास परीक्षणसंपादन करा

नमस्कार,

जागतिक समुदायांच्या संमतीने प्रबंधकांचे आणि इतरांचे राजकीय आणि इतर खास हक्क रद्द करण्यासंबंधी नवीन धोरण अंमलात आले आहे. (यासंबंधी विकीच्या तुमच्या समुदायाला माहिती करून देण्यात आली होती.) या धोरणानुसार, विविध विकींवरील कार्यकारी प्रबंधकांची सक्रियता तपासली जात आहे. आमच्या माहितीनुसार विकींवरील निष्किय खात्यांना असलेले खास हक्क रद्द करण्यासाठी आजतागायत काही रीतसर व्यवस्था स्थापित झालेली नाही. याचा अर्थ असा की, या संदर्भात कार्यकारी प्रबंधक, अन्य प्रबंधकांच्या कामाचे परीक्षण करून योग्य ती कार्यवाही करण्यास मोकळे आहेत.

आपण नक्की केल्याप्रमाणे खाली दिलेल्या सदस्यांची निष्क्रियता विचारात घ्यावी लागेल. (ज्यांनी दोन किंवा अधिक वर्षे विकीवर कुठलेही संपादन केले नसेल किंवा अन्य काहीही काम केले नसेल, ते सदस्य निष्क्रिय समजावेत.)

. सदस्य-१ (प्रबंधक)
. सदस्य-२ (राजनैतिक प्रबंधक)
. ....

अशा तथाकथित निष्क्रिय सदस्यांना त्यांचे अनेक हक्क सुरक्षित ठेवण्याच्या निमित्ताने समुदायांबरोबर चर्चा सुरू करण्यासाठी काही दिवसातच नोटीस पाठवण्यात येईल. जे नोटिसीला उत्तर देणार नाहीत, त्यांचे खास हक्क कार्यकारी प्रबंधक रद्द करतील.

जागतिक धोरणाची अंमलबजावणी होण्यापूर्वी, जर आपण समुदाय म्हणून प्रबंधक सक्रियतेच्या परीक्षणासंबंधी स्वतःचे नवे धोरण किंवा पद्धती अंमलात आणू इच्छित असाल, निष्क्रिय सदस्यांसाठी आपण निराळा निर्णय घेऊ इच्छित असाल, किंवा आम्ही घेतलेल्या निर्णयात आपल्याला काही त्रुटी आढळल्या असतील तर, कृपा करून आपण आम्हांला तसे कळवावे. असे केल्यास आम्ही कदाचित आमच्या धोरणाचा पुनर्विचार करू, आणि पुढच्या पायरीची अंमलबजावणी स्थगित करू. ...J (चर्चा) १६:५५, १६ जुलै २०१३ (IST)

कळफलकसंपादन करा

माहितगारांनी लिहिलेला मजकूर वाचला. त्याला उत्तर म्हणून माझ्या संगणकाच्या पडद्यावर मी लिहिलेला दोन पानी मजकूर दुर्दैवाने विस्कळीत झाला. पेजरॅप करून सुधारण्याच्या प्रयत्नात तो पूर्णपणे पुसला गेला. आता परत नोटपॅडवर जुळवाजुळवी केलेला मजकूर थोडा थोडा सेव्ह करीत आहे. पूर्ण उत्तर देण्यास काही काळ लागेल. तरीसुद्धा, मराठी विकीवर विशिष्ट ब्राउझर, त्याची विशिष्ट आवृत्ती, विशिष्ट फॉन्ट्‌स आणि विशिष्ट कळफलक मुक्रर केला तर कोणत्याही सदस्याने टंकित केलेल्या मजकुरातील अक्षरे दुसऱ्या सदस्याला जशीच्या तशी वाचता येतील.. हे कितपत शक्य होईल.मला माहीत नाही, पण प्रयत्न करून पाहायला हरकत नसावी.....J (चर्चा) १६:०५, १६ जुलै २०१३ (IST)

नमस्कार अभय, विकिपीडिया:धूळपाटी/हवे असलेले कळफलक बदल येथे जें आणि शुद्धमतींच्या मुद्दांची सारणी स्वरूपात मांडणी केली आहे.त्यातील इन्स्क्रीप्टचा भाग आपण अभ्यासल्यास बरे पडेल.खास करून जर्मन उच्चारांच्या वापराकरता जेंच्या निम्नलिखीत विनंती बद्दल आपले मत हवे आहे.
उदाहरण सध्या मिळत नाही स्‍वरदंड नसलेला अ जर्मन उच्चार लिहिताना उम्लाउट Ü ,ओ( Ö) , आणि दीर्घ Ö हे अक्षर लिहिताना अर्ध्या ’अ’ला यू, यो आणि यॉ जोडावा लागतो. म्हणून कळफलकावर अर्धा अ (स्‍वरदंड नसलेला अ) असला पाहिजे. गरज पडल्यास ’अ’चाही पाय मोडता आला पाहिजे. जेंच्या अपेक्षेप्रमाणे म्हटल्या प्रमाणे अ् चा पाय मोडता येतो; अक्षरांतरणात कि सुचवता आल्यास विनंती करता येईल.स्‍वरदंड नसलेला अ +यॉ अपेक्षीत जोडाक्षराचे चित्र उपलब्ध झाल्यास बरे पडेल a+Shift~ अक्षरांतरणात अ् आ् उपलब्ध असल्याचे लक्षात आले. स्‍वरदंड नसलेला अ बद्दलइंग्रजी शिवाय इतर जर्मन आणि इतर युरोपीयन भाषा समूहाच्या भाषांशी परीचय असलेल्या सदस्यांचे अनुमोदन असल्याच किमान बग फाईल करून ठेवता येईल , युनिकोड मध्ये शक्य आहे की नाही ते बग फाईल केल्यावर आपोआपच कळेल.

गुजराती भाषांतरसंपादन करा

वर दिलेले गुजराथीतून मराठीत केलेले भाषांतर मी केले आहे. कितपत जमले आहे, ते माहीत नाही....J (चर्चा) १०:५६, १८ जुलै २०१३ (IST)

आपण हे बघितले काय?

वि. नरसीकर (चर्चा • योगदान) १०:४८, ३० जुलै २०१३ (IST)

भाषांतरेसंपादन करा

मी येथे काही भाषांतरे केली आहेत. आपणास सवड मिळाल्यास त्याचे 'पुनरावलोकन'(रिव्हू) करावे ही विनंती.

वि. नरसीकर (चर्चा • योगदान) १२:३९, ३० जुलै २०१३ (IST)

Convert साचासंपादन करा

अभय,

Convert हा साचा काम करत नाही आहे. उदा. {{Convert|123|km2|abbr=on}} असे वापरल्यास असे १२३ चौ. किमी (४७ चौ. मैल) दिसते आहे. इतर सर्व measurement units मध्ये हाच अनुभव येतो आहे. उदा. {{Convert|123|kg|abbr=on}} = १२३ किलो (२७० पौंड).

I think this is happening because somewhere Roman numbers are getting converted into Devnagari numbers which is why the conversion formula is not working. मी आज बरीच फाईट मारली पण यश आले नाही. एकदा पहावे.

अभिजीत साठे (चर्चा) २३:४९, ५ ऑगस्ट २०१३ (IST)

आता वर दिसत असल्याप्रमाणे हा साचा काम करतो आहे. गुजराती विकिपीडियावरून सर्व उप-साच्यांचा कोड कॉपी केला. - अभिजीत साठे (चर्चा) १२:५७, ८ ऑगस्ट २०१३ (IST)

अमराठी आंतरविकि दुवे बॉट्सना पुर्वी दिलेले बॉट फ्लॅग काढून घेण्याबद्दलसंपादन करा

नमस्कार,

सदस्य_चर्चा:संतोष_दहिवळ#MerlIwBot चे आंतरविकिदुवे हि चर्चा पहावी.विकिडाटा पद्धती आंतरविकि दुव्यां करता बऱ्या पैकी स्टॅबिलाईज होते आहे असे दिसते. आंतरविकि दुवे लेखपानात जोडण्याची सर्वसाधारण आवश्यकता कमी झाली असेल तर आंतरविकि दुवे जोडण्यासाठी अमराठी बॉट्सना पुर्वी दिलेले बॉट फ्लॅग काढून घेण्याबद्दल विचार करावा किंवा कसे ?

माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) ०८:५६, ८ ऑगस्ट २०१३ (IST)

चर्चा:तमिळनाडूसंपादन करा

लेख पानावरील अख्खा मजकूर आपण मागे केव्हातरी चर्चा:तमिळनाडू लावल्याचे दिसते. ते तसे असणे अजूनही उपयुक्त आहे किंवा कसे.

माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) १८:५७, ८ ऑगस्ट २०१३ (IST)

कारवाईची मागणीसंपादन करा

काही दिवसांपूर्वी माझ्याविषयी एका सदस्याने लांडगा हा शब्द वापरला होता. (त्यांचे मूळ वाक्य: >>आम्ही ही आपल्या या लांडगा आला मनोवृत्ती कडे दुर्ळक्ष करतो.<<) त्यामुळे मी विकिपीडियाच्या या सदस्याविरोधात कारवाई करण्यासाठी प्रचालकांकडे निवेदन दिले होते परंतु त्यानंतर तिथे मला >>निवेदनचा असा उपयोग या पुढे करू दिला जाणार नाही निश्चीत.<< असा (धमकीवजा? सूचनावजा?) संदेश दिसला.

मी केलेले निवेदन कोणत्या प्रचालकाच्या कामाविषयी किंवा प्रचालकाच्या कामाच्या मूल्यांकनाविषयी नाही तर विकिपीडियाच्या एका सदस्याविरोधात कारवाईविषयी आहे.

आगीत तेल ओतण्याचा प्रकार नको म्हणून प्रचालक/प्रशासकांकडूनच काही कारवाई केली जाते काय? याची वाट पाहीली आणि आज प्रचालकांकडे त्या सदस्याविरोधात निवेदन दिले.

मी दिलेल्या निवेदनाची जागा चुकीची ठरवायचीच असेल तर प्रचालकांना हे निवेदन मी कुठे करावे याचे मार्गदर्शन आपणाकडून व्हावे.

- संतोष दहिवळ (चर्चा) १८:३०, २० ऑगस्ट २०१३ (IST)

विकिपीडिया:चावडी/प्रचालकीय कामाचे मुल्यांकन#चावडी प्रचालक निवेदन वरून स्थानांतरीत येथे स्पष्टीकरण दिले आहे.मनमोकळ्या चर्चेचे स्वागत आहे.
माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) २०:४२, २० ऑगस्ट २०१३ (IST)

वितंडवाद?संपादन करा

तुमच्या चर्चेची नोंद घेतलेली आहे. दुवे कळवितो. - संतोष दहिवळ (चर्चा) १८:४८, २४ ऑगस्ट २०१३ (IST)

माफ केले हे गृहितच धरतोसंपादन करा

सदस्य चर्चा:अभय नातू/टर्म्स ऑफ यूझ (२०१२)याचे इंग्रजी भाषांतर अत्यावश्यक वाटले म्हणून आपल्या परवानगीविनाच ते चालू केले.आपण मोठ्या मनाने माफ केलेच असेल असे गृहित धरतो.माफ करावयाचे नसल्यास,इतर अनेक गोष्टींसारखे दुर्लक्ष करा ही विनंती.

वि. नरसीकर (चर्चा • योगदान) ११:०३, २५ ऑगस्ट २०१३ (IST)

विकिपीडिया:सगळ्या विकिपीडियांवर अपेक्षित लेखांची यादीसंपादन करा

इतर साहाय्य लेखात दुवे देता देता विकिपीडिया:सगळ्या विकिपीडियांवर अपेक्षित लेखांची यादी लेखावर पोहोचलो होतो.नवागत सदस्यांना या प्रकल्प पानाच्या आंतरभाषीय परीघ/कार्यकक्षा मर्यादेचा अंदाज येत नसावा.म्हणून मूळ यादी विकिपीडिया:सगळ्या विकिपीडियांवर अपेक्षित लेखांची यादी/आंतरभाषीय परिपेक्ष येथे स्थानांतरीत केली. कारण नवागत सदस्यांकडून स्वमर्जीने लेख नावे यादीत जोडली जात आहेत असे निदर्शनास आले. पण त्या आंतरभाषीय परिपेक्ष यादीवर काही स्टॅटेस्टीक्स अवलंबून असल्याचे लक्षात आल्यामूळे विकिपीडिया:सगळ्या विकिपीडियांवर अपेक्षित लेखांची यादी/मराठी परिपेक्ष हे वेगळे उपपान बनवले आहे.

नवागत सदस्यांनी जोडलेली पण मुळ आंतरभाषीय परीपेक्ष यादीत नसलेली नेमकी लेख शिर्षक नावांबद्दल मला कल्पना नसल्या मुळे आपणास सुयोग्य वाटल्यास स्थानांतर आपण करू शकाल किंवा कसे कारण संबंधीत यादीवर आपण अधिक काम केले आहे.इन एनी केस तुमची माहिती या विषयावर आधिक आहे तेव्हा कोणतेही बदल/उलटवणे परस्पर आपण करून घेतल्यासही हरकत नाही.

शुभेच्छा आणि धन्यवाद.

माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) १३:५६, ९ सप्टेंबर २०१३ (IST)

महत्वाचेसंपादन करा

आज वाचलेला एक लेख मला फार महत्वाचा वाटला.त्याचा एक दुवा देत आहे. मला वाटते ही सर्वांसाठीच आनंदाची बातमी असावी.कृपया तो जरुर बघावा ही विनंती.[१]

महत्वाचेसंपादन करा

आज वाचलेला एक लेख मला फार महत्वाचा वाटला.त्याचा एक दुवा देत आहे. मला वाटते ही सर्वांसाठीच आनंदाची बातमी असावी.कृपया तो जरुर बघावा ही विनंती.[२]

माहितीचौकट शास्त्रज्ञसंपादन करा

गोंधळ माहितीचौकटीमध्ये नसून चुकीचा दिनांक साचा वापरल्यामुळे होत होता. लेखकाने जन्म व मृत्यू दोन्हीसाठी जन्म दिनांक हाच साचा वापरला होता. त्यामुळे २००६ हे देखील जन्म साल दिसत होते. - अभिजीत साठे (चर्चा) १९:३३, २१ सप्टेंबर २०१३ (IST)

नमस्कारसंपादन करा

आपण सहभागी असलेल्या इतरत्रच्या एका चर्चा पानावरील हा संपादन प्रयत्न एका संपादन गाळणीने थांबवला. त्यातील विश्वकोशीय उल्लेखनीयता चर्चेस अनुकूल भाग संबंधीत चर्चा पानावर उल्लेखनीयता चर्चा सुकर होण्याकरिता दिला आहे.

नाराज सदस्याच्या उपरोक्त निर्देशीत संपादन प्रयत्नातील शंका/आक्षेपांचे आपण निरसन/निराकरण सदस्यचर्चा पानांच्या माध्यमातून आपल्या सवडीने करू शकाल असा विश्वास आहेच, पण दोन्ही बाजूंनी व्यक्तीगत आक्षेपांची चर्चा किमानपक्षी दोन एक दिवस उशीरा केल्यास. संबंधीत मुख्य विश्वकोशीय उल्लेखनीयता चर्चा विषयांतरात वेळ न जाता पुढे जाऊ शकेल असे वाटले म्हणून नम्र विनंती.

माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) ०५:५०, ३ ऑक्टोबर २०१३ (IST)

माझ सदस्य नाव बदलण्याबाबत..संपादन करा

नमस्कार अभय, मी मराठी विकी वर नवीन आलोय. मला माझ सदस्य नाव बदलवायच आहे त्याबद्दल मला तुझी मदत हवी आहे. कृपया मी ते कस बदलू ह्याबद्दल मला तु मदत करावी हि अपेक्षा.

"वय" साधन वापर मराठीत आणावेसंपादन करा

प्रसिद्ध व्यक्तीचे आज रोजीचे वय दिसण्या बाबत (जन्म, मृत्यू दिनांकानंतर) साधन मराठीत वापर करणे शक्य आहे काय.. --साळवे रामप्रसाद ०९:०६, ८ ऑक्टोबर २०१३ (IST)Salveramprasad--साळवे रामप्रसाद ०९:०६, ८ ऑक्टोबर २०१३ (IST)

विशेष:NewPagesFeedसंपादन करा

नमस्कार,

NewPagesFeed हे विशेष पान आणण्यासाठी तुम्हाला काही प्रयत्न करता येतील काय? सवडीअंती प्रयत्न करुन पाहावा ही विनंती. -- संतोष दहिवळ (चर्चा) १०:०८, २४ ऑक्टोबर २०१३ (IST)

मी इंग्रजी विकिपीडियावर पाहिले. संतोष दहिवळ (चर्चा) १०:०१, २५ ऑक्टोबर २०१३ (IST)


 • MW:Page Curation इंग्रजी विकिपीडियावर वापरली जाणारी मिडियाविकि इंटरफेस सुविधा आहे.
 • en:Wikipedia:Page_Curation येथे इंग्रजी विकिपीडियावरील साहाय्य पान आहे.
 • en:Special:NewPagesFeed प्रत्यक्ष सुविधा येथून वापरली जाते.
इंग्रजी विकिपीडियावर साधारणत: एखादवर्षापासून वापरात आहे. १० ट्क्क्याच्या आसपास नविन पानांचा रिव्ह्यू हि सुविधा वापरून होत असावा असे दिसते.
माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) १४:०१, २५ ऑक्टोबर २०१३ (IST)

दिनविशेषसंपादन करा

एखाद्या व्यक्तीचा जन्म समजा १ मे रोजी झाला असेल तर ती घटना, १ मे च्या जन्म या दिन विशेष दैनंदिनी सदरात आपोआप का येत नाही. ती घटना तेथे सुद्धा संपादित का करावी लागते.त्या साठी १ मे चे जन्म ,१ मे च्या घटना किंवा २४ ऑक्टोबर चे मृत्यू असे वर्ग साचे तयार करावे लागतील का कसे ? या साठी काय करता येईल.साळवे रामप्रसाद २२:२९, २५ ऑक्टोबर २०१३ (IST)

@सदस्य:Salveramprasad, नमस्कार,विकिपीडिया:विकिप्रकल्प दिनविशेष हा संबंधीत प्रकल्प आहे आणि विकिपीडिया:चावडी/कालगणना पाने चर्चा येथे संबंधीत काही जुनी चर्चा अंशत: संकलीत आहे (ती अद्ययावत नाही पण नवीन सदस्यांना कदाचित सुरवातीच्या माहितीस साहाय्यभूत होऊ शकेल असे वाटते. दिनविशेष पद्धती समजून घेणे आणि त्यात भर टाकणे एकुण क्लिष्ट आहेच,त्याही पेक्षा प्रथम दर्शनी दिसत त्या पेक्षा खूप अधिक वेळ आणि श्रमही खर्ची पडतात (दिनविशेष प्रकाराचा प्रत्यक्ष व्याप (परिघ) खूप मोठा आहे आणि क्लिष्टतेस मिडियाविकि सॉफ्टवेअरच्या च्या काही मर्यादाही अंशत: कारणीभूत आहेत),हे सांगण्याचा उद्देश आपणास डिसकरेज करण्याचा नाही तर,उपरोक्त कारणांनी मी दिनविशेष सदरात सहसा सहभाग टाळत असल्यामुळे माझ्या माहितीस अद्ययावत नसण्याच्या मर्यादा आहेत.दिनविशेष सदरात इतर सदस्यांच काम अधिक भरीव आहे तेव्हा मी @सदस्य:अभय नातू यांना आपणास उपयूक्त मार्गदर्शन करण्याची विनंती करतो. माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) ०५:४३, २६ ऑक्टोबर २०१३ (IST)

आव्हानसंपादन करा

आज चावडीवरील आव्हान वाचले. सहजच वाटले की आत मीडियन लेखाचा आकार किती आहे? - प्रबोध (चर्चा) ०९:२७, २८ ऑक्टोबर २०१३ (IST)


 * आव्हान स्वीकारून काम सुरु केले आहे.इतरांनाही विनंती आहे कि यात फुल ना फुलाच्या पाकळीचा हातभार लावावा.  --वि. नरसीकर (चर्चा • योगदान) १४:५३, २८ ऑक्टोबर २०१३ (IST)

विकिपीडिया:नवीन माहितीसंपादन करा

आकारसंपादन करा

नमस्कार, आमाआका चे सध्याचे पान विकिपीडिया:नवीन माहिती यातील मुखपृष्ठावर नीट दिसावयास हवा म्हणून कमीत कमी किती मजकुर असण्याची आवश्यकता असते , आणि अधिकतम किती मजकुर असावा या संबंधाने काही आडाखे असल्यास त्याची माहिती मार्गदर्शन करावे अशी विनंती आहे.

माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) २१:२९, ३१ ऑक्टोबर २०१३ (IST)

पान सुरक्षासंपादन करा

प्रचालकेतर जाणत्या सदस्यांना अधिक सहजपणे मुखपृष्ठा संबंधीत विकिपीडिया:नवीन माहिती (आमाआका) पान अधिक सहज अद्ययावत करता यावे (होत रहावे) म्हणून अर्धसुरक्षीत करून संपादन गाळणीतून माध्यमातून अनुभवी सदस्यांपुरते मर्यादीत ठेवण्याचा मानस आहे.माझ्या मतानुसार किमान ३वर्षे + २००० संपादनांचा अनुभव अनिवार्य ठरवावा. काही वाद प्रसंग अथवा आवश्यक परिस्थिती वाटल्यास अधे-मधे जरूरी प्रमाणे पान पूर्ण सुरक्षीत करावे. ३वर्षे + २००० संपादने हा किमान अनुभव आपणास पुरेसा वाटतो किंवा आपले काही वेगळे मत आहे हे समजून घेणे आवडेल.

माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) २२:००, ३१ ऑक्टोबर २०१३ (IST)

AWB Bugसंपादन करा

AWB संदर्भात एक बग मी येथे नोंदवला आहे. आपल्या माहितीस्तव कळवले. -- संतोष दहिवळ (चर्चा) २३:४५, २ नोव्हेंबर २०१३ (IST)

एक विनंतीसंपादन करा

कोणी, एखाद्या संदर्भावरून आपल्या भाषेत लेखन केल्यावर, त्यात बदल करतांना एक गोष्ट कटाक्षाने बघावयास हवी कि ते केलेले बदल, नेमके संदर्भाच्या भाषेकडेच जातात किंवा कसे? नाहीतर प्रताधिकारभंगाचा आळ ओढवायचा.सहज सुचले म्हणून सांगत आहे.

--वि. नरसीकर (चर्चा • योगदान) १०:२५, १२ नोव्हेंबर २०१३ (IST)

संदर्भसंपादन करा

सदस्य चर्चा:Mahitgar #४७ येथे झालेली चर्चा कृपया बघावी.त्यात येग्य ती कार्यवाही करावी ही विनंती.

nowikiसंपादन करा

२०१० फिफा विश्वचषक पात्रताफेरी – युएफा दुसरी फेरी ह्या लेखात इंग्रजी विकिपीडियातील मजकुर आयात करताना तेथील अनावश्यक nowiki टॅग सुद्धा सोबत लेखात आला असण्याची शक्यता वाटते.व्हिजूअल एडीटर्स सुविधा बिटातून बाहेर येई पर्यंत अनावश्यक nowiki टॅग्सवर लक्ष ठेऊन काढावे लागतात. मराठी विकिपीडियाची संपादन गाळणी ११८ nowiki टॅग्सवर लक्ष ठेवते. आपल्या माहिती स्तव.

धन्यवाद

माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) १३:४५, २३ नोव्हेंबर २०१३ (IST)

गॅजेट्ससंपादन करा

मिडियाविकि येथून Extension:Gadgets मधील गॅजेट्स आयात करता येत असल्यास बघावे.मी एक प्रयत्न केला होता असफल झाला.--वि. नरसीकर (चर्चा • योगदान) २०:१९, २७ नोव्हेंबर २०१३ (IST)

वर्ग:र‍िकामी पाने आणि वर्ग:रिकामी पानेसंपादन करा

विकिपीडिया:चावडी/तांत्रिक_प्रश्न#वर्ग:र‍िकामी पाने आणि वर्ग:रिकामी पाने येथील प्रश्नाविषयी मार्गदर्शन करता येईल काय? -- संतोष दहिवळ (चर्चा) २०:४६, २ डिसेंबर २०१३ (IST)

खूणपताका: 'मुखपृष्ठ सदर' लेखात बदल ?संपादन करा

मी आज संपादीत केलेल्या ज्ञानकोश या लेखाच्या [], [] आणि [] या प्रत्येक संपादनावेळी माझ्या संपादनाला (खूणपताका: 'मुखपृष्ठ सदर' लेखात बदल) हा टॅग जोडलेला दिसला. कृपा करुन विकिपीडियाच्या इतिहासात हा लेख 'मुखपृष्ठ सदर' कधी होता? याची माहिती आपण मला देऊ शकाल काय? -- संतोष दहिवळ (चर्चा) २१:२८, २ डिसेंबर २०१३ (IST)


माहिती आणि लक्षवेधण्याबद्दल धन्यवाद.इतर बाबींची कल्पना नाही संपादन गाळणीने बदल टिपण्याचे कारण असलेला हा मजकुर वगळला.
माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) २३:२४, २ डिसेंबर २०१३ (IST)

Search results from Wikidataसंपादन करा

Hello, can you help to get this done? Regards, Nemo bis (चर्चा) २०:२९, ३ डिसेंबर २०१३ (IST)

कोणता शब्द बरोबर?संपादन करा

मुखपृष्ठात ११ विकिपिडियाचे सहप्रकल्प मध्ये "विकिस्पीशिज" असा शब्द आहे तर साचा:विकिस्पेशीज मध्ये "विकिस्पेशीज" . नेमका कोणता शब्दोच्चार/लेखन बरोबर ते कृपया कळवावे म्हणजे आवश्यक ते बदल करता येतील.आपल्या 'मोठ्या हाताने' ते केलेत तर बरे राहील असा माझा विचार आहे.(मागील संदर्भ:एअर/एर) कृपया गैरसमज करू नये हीही विनंती. --वि. नरसीकर १६:०९, ८ डिसेंबर २०१३ (IST)

मुखपृष्ठ सदर' लेखात बदलसंपादन करा

प्रथमत: उत्पात नियंत्रण हा गाळण्यांच्या कार्याचा भाग असला तरी आपण गाळण्या उत्पात नसलेल्या इतर बऱ्याच उद्देशांनीही वापरतो.आपला प्रश्न बहुधा सदस्य:सांगकाम्याच्या दिनांक ५ आणि ६ जानेवारी च्या मुखपृष्ठ सदर' लेखात बदलातील संपादनांवर टॅग लावण्याबद्दल असावा असे वाटते.आणि ते उत्पात म्हणून टॅग केलेले नाहीत.

जुन्या मुखपृष्ठ सदर लेखांचा जिथे गरज नाही तिथे सुरक्षास्तर कमी करणे शक्य व्हावे दृष्टीने काही गाळण्यांच्या क्लस्टरची योजना केली त्या बद्दल चर्चा आणि माहिती विकिपीडिया चर्चा:मुखपृष्ठ सदर लेख या पृष्ठावर उपलब्ध केली आहे.या क्लस्टर मधील गाळणी क्रमांक १९ मुखपृष्ठ सदर लेखातील सर्व बदल एकाच ठिकाणी बघता/तपासता यावेत म्हणून सर्वच बदल टिपते.आणि सर्वच मुखपृष्ठ सदर लेख बदलांना टॅग करते.जाणत्या सदस्यांनाही या गाळणीत अपवाद दिला गेला नाही कारण अशा सदर लेखात पुर्वी काम केलेल्यांना /विषयात रस असलेल्यांना अशा लेखातील सर्वांच्याच सर्वच बदलांकडे लक्ष ठेवण्याची इच्छा असू शकते.बॉट्सनाही अपवाद दिला नाही. अलिकडील बदल मध्ये त्यांचे बदल मुद्दाम पाहिल्या शिवाय दिसत नसले तरी येथे पहाता येतात


संपादन गाळण्यांनी टिपलेल्या बदलांना अजून अलिकडील बदलां एवढे अभ्यासले जात नसले तरी जाणत्या गस्त घालणाऱ्यांकरता निश्चितपणे उपयोगी आहेत .अजून काही शंका असल्यास कळवाव्यात ही नम्र विनंती

माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) १२:०५, १२ जानेवारी २०१४ (IST)

मृतदुवे काढणे जरा सांभाळूनचसंपादन करा

मी आपल्या सांगकाम्याने काढलेले सर्व मृतदुवे पडताळले नाहीत पण संदर्भ ओळीत दिलेला असेल तर दुसरा पर्यायी संदर्भ दिला जाई पर्यंत असा दुवा मृत असेल तरीही दुवा केवळ मृत दुवा आहे म्हणून काढू नये असे वाटते. कारण बऱ्याचदा दुवा मृत झाला असण्याचे कारण संबंधीत पानाचा फक्त पत्ता संकेतस्थळाने बदलला असेल पण माहिती असूनही संकेतस्थळावर आहे असे असू शकते. आणि गूगल मध्ये site:संबधीत संकेतस्थळाचे नाव टाकून दुवे बऱ्याचदा पुन्हा मिळू शकतात तसेच वेब अर्काईव्ह मधून सुद्धा मिळू शकतात.

त्याही पेक्षा महत्वाचे विवीध घोटाळ्यांच्या संदर्भाने सदस्यांनी लेखन केले असू शकते,पुन्हा आपल्याकडे पूर्ण सदस्य नावानिशी कायदेशीर बाबींची पुरेशी जाण असल्याशिवाय बऱ्याचदा लेखन होते.विशेषत: अशा लेखांमध्ये मृतदुवा बाह्यदुव्यात असला तरी लेखात ओळीत संदर्भ दिले गेल्याची खात्री केल्या शिवाय मृत दुवे काढू नयेत.कारण देव करो असे न होवो पण बदनामीचा एखाद्या सदस्या विरूद्ध खटला कोर्टात गेलाच तर आपण कोणते संदर्भ देऊन लेखन केले होते ते त्यालाही संदर्भाचा दुवा पाहिल्या शिवाय आठवणार नाही.मराठी वकील मंडळींनाही विकिपीडियाचे पुरेसे एक्सपोजर नसल्यामुळॅ लेखाचा इतिहास तपासला जाताना व्यवस्थीत तपासला न गेल्यास सदस्य हकनाक अडचणीत यावयास नकोत असे वाटते.

याच कारणाने सदस्यांच्या स्वत:च्या भल्या करता ओळीत संदर्भ देण्या बद्दल अधिक आग्रह धरावयास हवा असे वाटते.

माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) १३:३४, १२ जानेवारी २०१४ (IST)

बळी/बलीसंपादन करा

बळीबली हे दोन्ही लेख कृपया बघावेत ही विनंती.--वि. नरसीकर १५:३३, १२ जानेवारी २०१४ (IST)

marathimati.com/netसंपादन करा

मराठीमाती.कॉम च्या लेखांवर आधारीत ओळीत संदर्भ देऊन मीही लेखन केले आहे. असे लेखन सध्यातरी किरकोळ किंवा अपवादात्मक आहे.काही ठिकाणी बाह्यदुव्यताही त्यांचे संदर्भ उपयूक्त असू शकतात नाही असे नाही. सुयोग्य उपयोग करू देणे आणि अनावश्यक उपयोग टाळणे याचा समतोल साधला जावयास हवा. या दृष्टीने एक सजेशन असे कि बाह्यदुव्यांमध्ये टाकू देण्या करता शंभर किंवा दिडशे लेखांचा क्वोटा देऊन त्यांना कल्पना द्यावी. संख्येपेक्षा जास्त असलेले बाह्यदुवे बॉटलावून उडवावेत. आणि त्या नंतर ५० पेक्षा कमी संपादने असलेल्यांना गाळणी लावून परिच्छेद लेखनात वापरा करता आठवड्यास एक किंवा दोन वापरांची अनुमती ठेवावी.म्हणजे लिंक स्पॅमींगला आळा बसू शकेल.त्यांच्या लिंक स्पॅमिंगला आळा घालण्यास अजून उशीर केलातर अयोग्य उपयोगावर गाळणीतून नियंत्रण नंतरच्या काळात अधीक कठीण ठरण्याची शक्यता वाटते.

माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) १०:३०, १३ जानेवारी २०१४ (IST)

१५००५संपादन करा

माझी एकूण १५,००५ संपादने या विकिवर झालीत.(बार्नस्टार वगैरे नको बरे! सहज माहिती म्हणून व एक टप्पा गाठला म्हणून) वैश्विक खात्यात १७,८३२ तर ट्रांसलेट विकिवर ६,८३८(ट्रांसलेट विकिवरील संपादनांचा आधीच्या आकड्यात समावेश नाही)-सर्व मिळून एकूण संपादने २४६७०.

--वि. नरसीकर २३:१८, १९ जानेवारी २०१४ (IST)

हार्दिक अभिनंदन, नरसीकर!! आपल्यासारखे लोक आहेत म्हणून मराठी विकिपीडियाचा दर्जा दिवसेंदिवस उंचावतोय. बाकी आपण सारे बार्नस्टार वगैरे मिळवण्याच्या पलीकडे गेलो आहोत, तरी पण पुन्हा मनापासून अभिनंदन. - अभिजीत साठे (चर्चा) ०७:४५, २० जानेवारी २०१४ (IST)

नरसीकरजी,

मनःपूर्वक अभिनंदन आणि पुढील १५,०००पेक्षा अधिक संपादनांसाठी शुभेच्छा. तुमच्या संपादनांबरोबरच तुमचे इतर सदस्यांशी होत असलेले सुसंवाद मराठी विकिपीडियाच्या विकासात मोलाची भर घालीत/घालवीत आहेत हे निश्चितच.

अभय नातू (चर्चा) ०९:१७, २० जानेवारी २०१४ (IST) --

मराठी अक्षरेसंपादन करा

कालपर्यंत (२१ जानेवारी २०१४पर्यंत) विकीवर ॲ (’अ’वर चंद्र), आणि ऱ्य, ऱ्ह (चंद्रकोरीसारख्या अर्ध्या ’र’ला जोडलेले ’य’ किंवा ’ह’) ही अक्षरे टंकित करता येत होती. आज ती करता येत नाहीत, किंवा कुणी तसे टंकित केले असले तरी ते ’तसे’ माझ्या संगणकावर दिसत नाहीत. कालच्या रात्रीत काहीतरी गडबड झाली आहे. अभय नातूंनी स्थानांतरित केलेल्या ऍक्टिनियम यालेखाचा नाव मला चौकोनात 972क्टिनियम असे दिसते आहे....J (चर्चा) ११:४६, २२ जानेवारी २०१४ (IST).

भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थासंपादन करा

भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था या लेखात बरेच तांत्रिक शब्द आहेत.त्याचे मराठी प्रतिशब्द हे फारसे प्रचलित नसल्यामुळे, त्यावरुन सामान्य वाचकांना किंवा कोणालाही(लेखकाशिवाय) चटकन अर्थबोध होणे दुरापास्त वाटते.बरे!त्यांची यादी लेखाचे सुरुवातीस/ खाली दिली तर त्या लेखातून शेवटी किंवा सुरुवातीस जाऊन त्यातील सारणी पाहून नेमका हवा असलेला शब्द हुडकणे जिकरीचे व कंटाळवाणे काम होते.एकदोन शब्द असतील तर ठिक. येथे तर शेकड्यांनी आहे. म्हणून प्रत्येक शब्द व पर्यायाने ते वाक्य समजण्यास सोपे जावे म्हणून मनात एक कल्पना आली आहे.त्याचा तात्पुरता प्रयोग केला आहे. भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था#७ कृपया बघावे.त्यातील 'ग्रहीय विज्ञान व अवकाशविज्ञान (Planetary Sciences and Astronomy)' या विभागात संदर्भ क्र. १९,२०,२१,२२ हे टिचकून बघावेत.त्याचा इंग्रजीतील मूळ शब्द खाली 'नोंदी'त दिसेल.संदर्भाच्या मजकूराच्या आधी असलेला वरच्या दिशा दाखविणारा बाण टिचकल्यावर आपण पूर्ववत मूळ मजकूरावर पोहोचु.त्याने वाचन व आकलन सोपे होईल. यात एक बाब अशी आहे कि संदर्भ वाढतील. पण लेख संपादन/भाषांतर करीत असतांना/वाचतांना ते बरेच सोपे होते. आपल्या सर्वांची मंजूरी असल्यास पुढे जातो अन्यथा ही कल्पना टाकून देतो.बघा.सर्वांनी सांगोपांग विचार करून कळवा ही विनंती.--वि. नरसीकर २१:३४, २२ जानेवारी २०१४ (IST)

धन्यवादसंपादन करा

प्रयत्नांची नोंद घेतल्याबद्दल आभारी आहे! :) आपण प्रयत्न करू या. आशा आहे ४०००० च्या पुढेच... निनाद ०९:००, २३ जानेवारी २०१४ (IST)

संख्यासंपादन करा

पहिल्या पानावर लेखांची संख्या असत असे. ती आता दिसत नाही. संख्या दिसणे चांगले आहे असे वाटते. किमान चाळीस हजार होई पर्यंत तरी ती तेथे ठेवता येईल का? निनाद ०९:०८, २८ जानेवारी २०१४ (IST)

संख्यासंपादन करा

पहिल्या पानावर लेखांची संख्या असत असे. ती आता दिसत नाही. संख्या दिसणे चांगले आहे असे वाटते. किमान चाळीस हजार होई पर्यंत तरी ती तेथे ठेवता येईल का? निनाद ०९:०९, २८ जानेवारी २०१४ (IST)

क्षमस्व! संख्या दिसते आहे निनाद ०९:०९, २८ जानेवारी २०१४ (IST)

लोकमान्य टिळकांच्या अग्रलेखाचा अनुवाद तपासण्यात साहाय्य हवेसंपादन करा

नमस्कार

लोकमान्य टिळकांच जे साहित्य मराठी विकिस्रोतवर घेतल आहे त्यात एक शिवजयंती उत्सवाच्या संबंधीचा एक इंग्रजी अग्रलेख येथे मराठी विकिस्रोतवर अनुवादा साठी घेतला असून त्याचा अनुवादही नरसिकरजींनी त्या पानाच्या चर्चा पानावर करून दिला आहे. नरसिकरजींनी केलेला हा अनुवाद तपासण्यात आणि सुधारणा करण्यात आपल्या सवडी नुसार साहाय्य हवे आहे.

धन्यवाद माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) १८:४८, २८ जानेवारी २०१४ (IST)

पुनर्निर्देशने व निःसंदिग्धीकरणसंपादन करा

पुनर्निर्देशने व निःसंदिग्धीकरण या पानांचा वेगळा वर्ग असावा काय?अनेक पानांना वर्गिकरण नाही म्हणून विचारत आहे.जर 'होय' असेल तर हे काम बहुदा सांगकाम्यामार्फतच करावे लागेल. बरेच मोठे आहे.--वि. नरसीकर (चर्चा) १२:०३, २ फेब्रुवारी २०१४ (IST)

कृपया येथे बघा.वर्ग निःसंदिग्धीकरण या अंतर्गत असलेली संपूर्ण पाने येथे दिसत नाहीत.कारण त्या वर्गातील पानांना __DISAMBIG__ ही खूणपताका नाही.सांगकाम्याकरवी हे काम करता येउ शकेल काय?जेणेकरून ती तेथे दिसतील.याची खरोखरीच गरज आहे काय? आपल्या विकिची पूर्णत्वाकडे वाटचाल करण्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे आहे असे माझे मत आहे. --वि. नरसीकर (चर्चा) १२:३१, १६ फेब्रुवारी २०१४ (IST)

Ususrpationसंपादन करा

Hello, I'm user:IndianWikipedian, recently renamed to User:Anup (home wiki difff link). I'm the owner of user:Anup SUL account (SUL link). I would like to be renamed here as well, for the purpose of SUL unification. I'm not sure if there's a central location to place such requests, if necessary, let me know I would make a same there. Thank you! IndianWikipedian (चर्चा) २२:०१, २० मार्च २०१४ (IST)


The request has been replied at विकिपीडिया:चावडी/प्रचालकांना_निवेदन/नावात_बदल_विनंत्या_(अमराठी)
Rgds माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) २२:३१, २० मार्च २०१४ (IST)

सद्‍गुरु वासुदेव वामन बापट गुरुजीसंपादन करा

नमस्कार!

सद्‍गुरु श्री वासुदेव वामन बापट गुरुजी ह्यांचे संदर्भात आपण काही माहिती विकिपिडिया वर टाकली आहे त्या बद्दल आभारी आहे. परंतु सदर माहिती सदोष आहे हे आपल्याला नम्रपणे सांगावेसे वाटते. योग्य ती माहिती आपणास कोणत्या इ-मेल पत्त्यावर पाठवायची ते कृपया कळवावे.

डॉ. मेघना केळकर, पुणे

माहिती आणि संदर्भास्तवसंपादन करा

नमस्कार,

मराठी विकिबुक्सवरील b:mr:गोविंदाष्टकम हा आपण निर्मिलेला लेख मराठी विकिबुक्सच्या कार्यकक्षेच्या बाहेरील तसेच संस्कृत विकिस्रोत प्रकल्पात s:sa:भजगोविन्दम् येथे उपलब्ध असून मराठी विकिबुक्सवरून सदर मजकुर वगळला गेला असून सदर लेखही कालौघात वगळला जाणे प्रस्तावित आहे. संस्कृत विकिस्रोतातील संस्कृत मजकुराचे अनुवाद मराठी विकिस्रोत प्रकल्पात करावयाचे झाल्यास आपले स्वागत असेल. हे आपल्या माहिती आणि संदर्भास्तव.

आपल्या आवडीचे लेखन वाचन घडत राहो ही शुभेच्छा.

माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) २०:०७, १६ एप्रिल २०१४ (IST)

ईश्वरकृपेने सगळे आलबेलसंपादन करा

होय! सगळे ठिक आहे. मध्यंतरी निवडणुकांमुळे येथे वेळ देता आला नाही.--वि. नरसीकर (चर्चा) १५:५४, ३० मे २०१४ (IST)

धन्यवादसंपादन करा

आपला संदेश पाहुन आनंद झाला. आपल्याविषयी अधिक माहिती मिलाल्यास आनंद होइल. आम्ही नुकताच पुण्यात मराठी विकिपेडीया सम्रुद्ध करण्यासाठी एक संघ तयार केला आहे. आपण जर पुण्यात असाल आणि जर या संघामध्ये आलात तर खुप आनंदाची गोष्ट असेल.

Return to the user page of "अभय नातू/जुनी चर्चा २६".