मुख्य मेनू उघडा

ठळक घटना आणि घडामोडीसंपादन करा

जन्मसंपादन करा

मृत्यूसंपादन करा

जानेवारी २- वसंत गोवारीकर - भारतीय शास्त्रज्ञ

विकिमीडिया कॉमन्सवर खालील विषयाशी संबंधित संचिका आहेत:

जुलै २७ - डॉ. ए.पी.जे अब्दुल कलाम - भारतीय शास्त्रज्ञ आणि भारताचे माजी राष्ट्रपती