दशक

10 वर्षांचा काळ
(दशके या पानावरून पुनर्निर्देशित)

१० वर्षांच्या कालखंडाला दशक असे म्हणतात.