सहस्रक

१००० वर्षांचा कालावधी
(सहस्रके या पानावरून पुनर्निर्देशित)

१००० वर्षांच्या कालखंडाला सहस्रक असे म्हणतात.

मागीलसंपादन करा

इ.स.पू.संपादन करा

इसवी सन पूर्व मधील सहस्रके:

इ.स.संपादन करा

इसवी सन मधील सहस्रके:

सद्यकालीनसंपादन करा

भविष्यसंपादन करा