मुख्य मेनू उघडा


ऑक्टोबर ३१ हा ग्रेगरी दिनदर्शिकेनुसार वर्षातील ३०४ वा किंवा लीप वर्षात ३०५ वा दिवस असतो.


अनुक्रमणिका

ठळक घटना आणि घडामोडीसंपादन करा

अठरावे शतकसंपादन करा

एकोणिसावे शतकसंपादन करा

विसावे शतकसंपादन करा

एकविसावे शतकसंपादन करा

जन्मसंपादन करा

मृत्यूसंपादन करा

प्रतिवार्षिक पालनसंपादन करा

बाह्य दुवेसंपादन करा