संगीत शाकुंतल

मराठी भाषेतले पहिले संगीत नाटक

संगीत शाकुंतल मराठी भाषेतले पहिले संगीत नाटक आहे. या नाटकामुळे मराठी रंगभूमीवर अजरामर संगीत नाटकांच्या परंपरेची सुरुवात झाली.

संगीत शाकुंतल
लेखन बळवंत पांडुरंग किर्लोस्कर
व्यक्तिरेखा राजा दुष्यंत

शकुंतला
अनसूया
प्रियंवदा
गौतमी
शारंग्रव
शारद्वत
कण्व मुनी
आणि इतर

भाषा मराठी
देश भारत
प्रकार संगीत नाटक
निर्मिती वर्ष १८८०

कालिदासाच्या 'अभिज्ञानशाकुंतलम' या संस्कृत नाटकाचे हे मराठी रूपांतर आहे.

लेखक : बलवंत पांडुरंग तथा बळवंत पांडुरंग किर्लोस्कर
साल : इ.स. १८८०
पात्रे :

 • राजा दुष्यंत
 • शकुंतला
 • अनसूया
 • प्रियंवदा
 • गौतमी
 • शारंग्रव
 • शारद्वत
 • कण्व मुनी
 • नटी
 • सूत्रधार
 • विदूषक
 • मातली
 • सेवक
 • चोर
 • शिपाई