दुष्यंत कुरुवंशातील राजा आणि सम्राट भरताचा पिता.

दुष्यंत व शकुंतला.