मुख्य मेनू उघडा

इ.स. १९६१

इसवी सनाच्या दुसर्या सहस्रकातील एक वर्ष

ठळक घटना व घडामोडीसंपादन करा

जानेवारी-जूनसंपादन करा

जुलै-डिसेंबरसंपादन करा

जन्मसंपादन करा

मृत्यूसंपादन करा