जुलै १२ हा ग्रेगरी दिनदर्शिकेनुसार वर्षातील १९३ वा किंवा लीप वर्षात १९४ वा दिवस असतो.


ठळक घटना आणि घडामोडी

संपादन

बारावे शतक

संपादन

सोळावे शतक

संपादन

सतरावे शतक

संपादन

एकोणिसावे शतक

संपादन

विसावे शतक

संपादन

एकविसावे शतक

संपादन
 
डॉ. कार्व्हर

मृत्यू

संपादन

प्रतिवार्षिक पालन

संपादन

बाह्य दुवे

संपादनजुलै १० - जुलै ११ - जुलै १२ - जुलै १३ - जुलै १४ - (जुलै महिना)