पेट्रोल हे द्रवरुप इंधन असून पेट्रोलियमजन्य पदार्थ आहे. हे अतिज्वलनशील असते. याचा वापर मुख्यतः वाहनांची स्वयंचलित इंजिने चालवण्यासाठी होतो.

उगमसंपादन करा

उपयोगसंपादन करा

  • आटोमोबाइल इंजिनसाठी

प्रकारसंपादन करा

पेट्रोलचे बरेच प्रकार पडतात ते वेगवेगळ्या उपयोगासती वापरतात

प्रदूषणसंपादन करा

  • हवा प्रदूषण होते

अर्थशास्त्र व करसंपादन करा

बाह्य दुवेसंपादन करा