जुलै ६ हा ग्रेगरी दिनदर्शिकेनुसार वर्षातील १८७ वा किंवा लीप वर्षात १८८ वा दिवस असतो.


ठळक घटना आणि घडामोडी

संपादन

तेरावे शतक

संपादन

चौदावे शतक

संपादन

पंधरावे शतक

संपादन

सोळावे शतक

संपादन

सतरावे शतक

संपादन

अठरावे शतक

संपादन

एकोणिसावे शतक

संपादन

विसावे शतक

संपादन

एकविसावे शतक

संपादन

१९२१ विनायक महादेव दांडेकर - भारतीय अर्थशास्त्रज्ञ तथा संख्याशास्त्रज्ञ

मृत्यू

संपादन

प्रतिवार्षिक पालन

संपादन

बाह्य दुवे

संपादन

जुलै ४ - जुलै ५ - जुलै ६ - जुलै ७ - जुलै ८ - (जुलै महिना)