जुलै १६ हा ग्रेगरी दिनदर्शिकेनुसार वर्षातील १९७ वा किंवा लीप वर्षात १९८ वा दिवस असतो.


ठळक घटना संपादन

सतरावे शतक संपादन

अठरावे शतक संपादन

एकोणिसावे शतक संपादन

विसावे शतक संपादन

एकविसावे शतक संपादन

जन्म संपादन

मृत्यू संपादन

प्रतिवार्षिक पालन संपादन

बाह्य दुवे संपादन


जुलै १४ - जुलै १५ - जुलै १६ - जुलै १७ - जुलै १८ - (जुलै महिना)