मार्गारेट कोर्ट
देश ऑस्ट्रेलिया ध्वज ऑस्ट्रेलिया
जन्म एल्बरी
शैली उजव्या हाताने, एकहाती बॅकहॅंड
शेवटचा बदल: ऑक्टोबर २०११.