जुलै १४ हा ग्रेगरी दिनदर्शिकेनुसार वर्षातील १९५ वा किंवा लीप वर्षात १९६ वा दिवस असतो.


ठळक घटना आणि घडामोडी

संपादन

तेरावे शतक

संपादन

अठरावे शतक

संपादन

विसावे शतक

संपादन

एकविसावे शतक

संपादन

मृत्यू

संपादन

प्रतिवार्षिक पालन

संपादन

बाह्य दुवे

संपादनजुलै १२ - जुलै १३ - जुलै १४ - जुलै १५ - जुलै १६ - (जुलै महिना)