सहस्रके: इ.स.चे ३ रे सहस्रक
शतके: २० वे शतक - २१ वे शतक - २२ वे शतक
दशके: १९८० चे - १९९० चे - २००० चे - २०१० चे - २०२० चे
वर्षे: १९९९ - २००० - २००१ - २००२ - २००३ - २००४ - २००५
वर्ग: जन्म - मृत्यू - खेळ - निर्मिती - समाप्ती

ठळक घटना आणि घडामोडी

संपादन

जानेवारी-जून

संपादन

जुलै-डिसेंबर

संपादन

मृत्यू

संपादन