मुख्य मेनू उघडा

ठळक घटनासंपादन करा

सोळावे शतकसंपादन करा

सतरावे शतकसंपादन करा

एकोणिसावे शतकसंपादन करा

विसावे शतकसंपादन करा

एकविसावे शतकसंपादन करा

जन्मसंपादन करा

मृत्यूसंपादन करा

प्रतिवार्षिक पालनसंपादन करा

  • केप वेर्देचा लोकशाही दिन
  • स्वातंत्र्यदिन : टोगो

बाह्य दुवेसंपादन करा