जानेवारी २७ हा ग्रेगरी दिनदर्शिकेनुसार वर्षातील २७ वा किंवा लीप वर्षात २७ वा दिवस असतो.


ठळक घटनासंपादन करा

पहिले शतकसंपादन करा

सातवे शतकसंपादन करा

नववे शतकसंपादन करा

चौदावे शतकसंपादन करा

सतरावे शतकसंपादन करा

एकोणिसावे शतकसंपादन करा

विसावे शतकसंपादन करा

एकविसावे शतकसंपादन करा

जन्मसंपादन करा

मृत्यूसंपादन करा

प्रतिवार्षिक पालनसंपादन करा

बाह्य दुवेसंपादन कराजानेवारी २५ - जानेवारी २६ - जानेवारी २७ - जानेवारी २८ - जानेवारी २९ - (जानेवारी महिना)