मुख्य मेनू उघडा

इ.स. १९५५

इसवी सनाच्या दुसर्या सहस्रकातील एक वर्ष

ठळक घटना आणि घडामोडीसंपादन करा

जन्मसंपादन करा

अज्ञात जन्मदिनांकसंपादन करा

मृत्यूसंपादन करा