सहस्रके: इ.स.चे २ रे सहस्रक
शतके: १९ वे शतक - २० वे शतक - २१ वे शतक
दशके: १९२० चे १९३० चे १९४० चे १९५० चे १९६० चे १९७० चे १९८० चे
वर्षे: १९५० १९५१ १९५२ १९५३ १९५४
१९५५ १९५६ १९५७ १९५८ १९५९
वर्ग: जन्म - मृत्यू - शोध
स्थापत्य - निर्मिती - समाप्ती

महत्त्वाच्या घटना संपादन

महत्त्वाच्या व्यक्ती संपादन