मे १८ हा ग्रेगरी दिनदर्शिकेनुसार वर्षातील १३८ वा किंवा लीप वर्षात १३९ वा दिवस असतो.


ठळक घटना आणि घडामोडी संपादन

तेरावे शतक संपादन

सतरावे शतक संपादन

अठरावे शतक संपादन

एकोणिसावे शतक संपादन

विसावे शतक संपादन

एकविसावे शतक संपादन

जन्म संपादन

मृत्यू संपादन

प्रतिवार्षिक पालन संपादन

बाह्य दुवे संपादनमे १६ - मे १७ - मे १८ - मे १९ - मे २० - (मे महिना)