मुख्य मेनू उघडा

मे २२ हा ग्रेगरी दिनदर्शिकेनुसार वर्षातील १४२ वा किंवा लीप वर्षात १४३ वा दिवस असतो.अनुक्रमणिका

ठळक घटना आणि घडामोडीसंपादन करा

बारावे शतकसंपादन करा

चौदावे शतकसंपादन करा

अठरावे शतकसंपादन करा

एकोणिसावे शतकसंपादन करा

विसावे शतकसंपादन करा

एकविसावे शतकसंपादन करा

जन्मसंपादन करा

मृत्यूसंपादन करा

प्रतिवार्षिक पालनसंपादन करा

बाह्य दुवेसंपादन करा