मे २७ हा ग्रेगरी दिनदर्शिकेनुसार वर्षातील १४७ वा किंवा लीप वर्षात १४८ वा दिवस असतो.ठळक घटना आणि घडामोडीसंपादन करा

बारावे शतकसंपादन करा

चौदावे शतकसंपादन करा

अठरावे शतकसंपादन करा

एकोणिविसावे शतकसंपादन करा

विसावे शतकसंपादन करा

एकविसावे शतकसंपादन करा

जन्मसंपादन करा

मृत्यूसंपादन करा

प्रतिवार्षिक पालनसंपादन करा

बाह्य दुवेसंपादन करा
मे २५ - मे २६ - मे २७ - मे २८ - मे २९ - (मे महिना)