मुख्य मेनू उघडा

इ.स. १०४८

इसवी सनाच्या दुसर्या सहस्रकातील एक वर्ष

महत्त्वाच्या घटना आणि घडामोडीसंपादन करा

जन्मसंपादन करा

मृत्यूसंपादन करा

शोधसंपादन करा

निर्मितीसंपादन करा

समाप्तीसंपादन करा