पोप ग्रेगोरी सहावा हा इ.स. १०४५ ते १०४६ दरम्यान रोमन पोप होता.

पोप ग्रेगोरी सहावा
जन्म नाव Johannes Gratianus
पोप पदाची सुरवात ५ मे इ.स. १०४५
पोप पदाचा अंत २० डिसेंबर, इ.स. १०४६
मागील बेनेडिक्ट नववा
पुढील क्लेमेंट दुसरा
जन्म ??
रोम, पवित्र रोमन साम्राज्य
मृत्यू इ.स. १०४८
क्योल्न
ग्रेगोरी नाव असणारे इतर पोप
यादी