ह्यू शियरर (१८ मे, १९२३:ट्रिलॉनी, जमैका - ५ जुलै, २००४:किंगस्टन, जमैका) हा जमैका देशाचा तिसरा पंतप्रधान होता.