मुख्य मेनू उघडा

ठळक घटनासंपादन करा

सोळावे शतकसंपादन करा

सतरावे शतकसंपादन करा

अठरावे शतकसंपादन करा

एकोणविसावे शतकसंपादन करा

  • होळकर व जाट सैन्याने भरलपूर येथे इंग्रजांचा पराभव केला.

विसावे शतकसंपादन करा

एकविसावे शतकसंपादन करा

जन्मसंपादन करा

मृत्यूसंपादन करा

प्रतिवार्षिक पालनसंपादन करा

बाह्य दुवेसंपादन करा