जानेवारी १६ हा ग्रेगरी दिनदर्शिकेनुसार वर्षातील १६ वा किंवा लीप वर्षात १६ वा दिवस असतो.


ठळक घटना

संपादन

दहावे शतक

संपादन

सोळावे शतक

संपादन

सतरावे शतक

संपादन

अठरावे शतक

संपादन

विसावे शतक

संपादन

एकविसावे शतक

संपादन

मृत्यू

संपादन

प्रतिवार्षिक पालन

संपादन

बाह्य दुवे

संपादन
जानेवारी १४ - जानेवारी १५ - जानेवारी १६ - जानेवारी १७ - जानेवारी १८ - (जानेवारी महिना)