युगोस्लाव्हिया हे नाव विसाव्या व एकविसाव्या शतकात अस्तित्वात असलेल्या तीन वेगवेगळ्या सत्तांचा उल्लेख करण्यासाठी वापरले जाते.

विविध काळांदरम्यान युगोस्लाव्हिया