मुख्य मेनू उघडा


ऑक्टोबर १९ हा ग्रेगरी दिनदर्शिकेनुसार वर्षातील २९२ वा किंवा लीप वर्षात २९३ वा दिवस असतो.


अनुक्रमणिका

ठळक घटना आणि घडामोडीसंपादन करा

तेरावे शतकसंपादन करा

पंधरावे शतकसंपादन करा

अठरावे शतकसंपादन करा

एकोणिसावे शतकसंपादन करा

विसावे शतकसंपादन करा

जन्मसंपादन करा

मृत्यूसंपादन करा

बाह्य दुवेसंपादन करा