लीग ऑफ नेशन्स ही एक आंतरराष्ट्रीय संघटना होती. ही पहिल्या महायुद्धानंतर अस्तित्वात होती.